Kort om arbeidsgiver

Seksjon for onkologisk og abdominal radiologi ved Ullevål/Aker har ansvar for radiologisk primærutredning  av gastrointestinal og urogenital kreft samt oppfølging og respons av behandlingen. Den utlyste stillingen er koblet til fast arbeidsplass på Aker sykehus. Der har 3 overleger ansvar for øyeblikkelig hjelp undersøkelser og primærutredning av urologiske pasienter samt oppfølging av pasienter henvist fra urolog på Aker. Det er per i dag ingen vaktlag knyttet til stillingen. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med fagansvarlig overlege Erik Rud ( 93445684).

 

Arbeidsoppgaver

 Diagnostisk radiologi ved alle modaliteter, med hovedfokus på urologisk og uroonkologisk radiologi samt uroradiologisk
intervensjon.

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i radiologi.
 • God kunnskap og erfaring innen abdominal og urologisk MR, CT og ul diagnostikk.
 • Mye erfaring innen abdominal og urologisk akuttradiologi og onkologisk radiologi.
 • Undervisningsvillig.
 • Forskningserfaring er ønskelig.

Personlige egenskaper

  Du er nysgjerrig på faget og videreutvikling.

  Du kan jobbe selvstendig og er pålitelig og viser evne til å rask omstille deg til nye arbeidsoppgaver og å kunne jobbe effektivt.

  Du er kommunikativ, målrettet og strukturert og har god samarbeidsevne med kollegaer og klinikere.

  Du tåler et høyt arbeidstempo i perioder.

  Du er interessert i å undervise og delta i forskningsprosjekter

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer med høy kompetanse innen urologisk og abdominal radiologi
 • Deltagelse i MDT møter
 • Mulighet til forskning og utvikling av prosedyrer
 • Tett samarbeid med det kliniske miljøet
 • Utvidet arbeidstid 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Johann Baptist Dormagen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22119494
E-post: uxjorm@ous-hf.no
Navn: Erik Rud
Tittel: Fagansvarlig overlege
Telefon: 93445684
E-post: eriruu@ous-hf.no
Arbeidssted
Seksjon for onkologisk og abdominal radiologi, Ullevål
Aker sykehus
0586 Oslo