Det er ledig en fast deltidsstilling som seniorrådgiver/lege innen fagfeltet migrasjonshelse, i klynge for forskning og analyse av helsetjenesten, område for helsetjenester. Det er ønskelig at stillingen kombineres med klinisk praksis.

Vi ønsker søkere som kan bidra til økt kompetanse om migrasjonshelse blant helsepersonell og beslutningstakere i helsevesenet og være et bindeledd mellom klinikere og forskere på temaet migrasjonshelse. Vi ønsker derfor primært en lege som kombinerer en deltidsstilling hos oss med klinisk praksis (f.eks. 40-60%).

Det er et krav til stillingen å holde seg bredt faglig oppdatert på forskning innen migrasjonshelse- og integreringsfeltet og å raskt kunne bidra til oppdrag og utredninger. Vi ønsker en person som kan bygge opp langsiktige prosjekter som øker kompetanse om migrasjonshelse i beslutningsorganer i kommune, stat, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Enhet for migrasjonshelse er tverrfaglig sammensatt og består av både forskere og rådgivere. Enheten arbeider for å frembringe og formidle kunnskap om sammenhenger mellom migrasjon og helse. Fagfeltet migrasjonshelse innbefatter kunnskap om hvilke effekter innvandrerbakgrunn og migrasjonsprosesser kan ha på innvandrernes helsetilstand og deres tilgang til og møte med helsetjenestene. Enheten produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for å bidra til et likeverdig folkehelsearbeid og helsetjenestetilbud for alle.

Arbeidsoppgaver

 • Være en drivkraft og premissleverandør for fagutvikling om migrasjonshelse ved instituttet
 • Bidra til økt kompetanse om migrasjonshelse blant helsepersonell og beslutningstakere i helsevesenet
 • Bygge opp prosjekter som bidrar til økt kompetanse om migrasjonshelse i beslutningsorganer i kommune, stat, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten  
 • Utvikle og holde attraktive forelesninger og kursmoduler om migrasjonshelse for helsepersonell
 • Holde seg bredt faglig oppdatert på forskning fra migrasjonshelsefeltet og integreringsfeltet, og bidra i arbeid med utredninger og høringer
 • Utvikle verktøy som gjør helsetjenestene bedre rustet til å tilrettelegge for og sikre gode tjenester til personer med lav helsekompetanse og begrensede norskferdigheter
 • Skrive artikler og innlegg i medier rettet mot helsepersonell og beslutningstakere i helsevesenet
 • Være et bindeledd mellom forskere og praktikere på migrasjonshelseområdet  
 • Bistå forskere i analysearbeid og i utvikling av forskningssøknader og bidra med helhetstenkning og bred fagkunnskap
 • Bidra til å skaffe ekstern finansiering     

Kvalifikasjoner

 • Må ha særdeles god formidlingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Må være utdannet lege, gjerne med erfaring fra klinisk praksis i Norge
 • Bør ha deltatt i det offentlige ordskifte i form av publikasjoner for allmenheten eller helsepersonell
 • Evne til å tilpasse, tilrettelegge og formidle fagstoff slik at de som trenger kunnskapen lettere kan ta den i bruk     
 • Må kunne analysere og syntetisere store mengder kunnskap fra et bredt spekter av fagfelt relevant for migrasjonshelse
 • Må kunne se sammenhengene mellom prosesser på ulike nivåer fra det kliniske møte til demografiske makro-prosesser
 • Må evne å se hvilke forskningsfunn som har særskilt relevans for klinisk praksis og politikkutforming, og phd eller motivasjon for phd er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Initiativrik og driftig, med høy gjennomføringskraft
 • Resultatorientert og målrettet
 • Solid, pålitelig og oppriktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Evner å gi og ta konstruktiv kritikk

Vi tilbyr

 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer, primært i kombinasjon med klinisk praksis (f.eks. 40-60%)
 • Mulighet til å påvirke, bygge og forme et relativt nytt fagfelt i vekst 
 • Interessant jobb med gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et trivelig og produktivt fagmiljø
 • Stilling som seniorrådgiver, og lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidsordninger 
 • Trening i arbeidstiden
 • Moderne kontorlokaler sentralt plassert i Oslo
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Thor Indseth
Tittel: Fungerende avdelingsdirektør
Telefon: 416 51 096
E-post: thor.indseth@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Sandakerveien 24 C, bygg D11
0473 Oslo