Kort om arbeidsgiver

Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål har et relativt bredt analyserepertoar bestående av rusmidler, toksiske alkoholer,
hjerte-karmidler, utvalgte antibiotika, antiepileptika og psykofarmaka. Seksjonen
er i gang med å utvide og effektivisere analyserepertoaret for flere av
de nevnte fagområdene. Ny overlegestilling er spesielt tiltenkt arbeidsoppgaver
knyttet til dette.

Ved seksjonen har vi fire overlege- og fire LIS-stillinger. Legene har det medisinskfaglige ansvaret for de farmakologiske analysene vi utfører
og samarbeider tett med analyseenheten og utviklingsenheten internt i seksjonen.
Legene har også utstrakt kontakt med klinikere og forskere, i og utenfor
sykehuset, om farmakologiske problemstillinger, rådgivning, undervisning og
prosjektsamarbeid.

Seksjon for Klinisk farmakologi Ullevål er organisert under Avdeling for farmakologi i Klinikk for laboratoriemedisin.

Avdeling for farmakologi har oppgaver og kompetanse som spenner vidt innenfor farmakologien. Avdelingen har virksomhet innen
klinisk farmakologi (laboratorieservice), basal og klinisk farmakologisk
forskning, undervisning, legemiddelinformasjon, bivirkningsovervåkning,
dopinganalyse, klinisk legemiddelutprøving, legemiddeløkonomi,
legemiddelsikkerhet og legemiddelforsyning. Avdelingen har et tverrfaglig
kompetansemiljø med til sammen ca. 120 ansatte.

Avdeling for farmakologi er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialisering i klinisk farmakologi. Klinisk farmakologi utgjør tre
av seksjonene i avdelingen, og har laboratorievirksomhet på Rikshospitalet, ved
Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika i tillegg til på Ullevål sykehus.
Klinisk farmakologi har p.t. til sammen ansatt syv overleger og fire leger i
spesialisering.

Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle
kandidater per e-post. Kun søknader sendt elektronisk via webcruiter vil bli
vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i en fremtidsrettet utvikling av faget klinisk farmakologi, og av seksjonen og enheten
 • Ha medisinskfaglig ansvar for utvalgte analysegrupper, noe som bl.a. innebærer ansvar for svarkommentarer/fortolking, analyserepertoar og måleområder.
 • Sammen med resten av legegruppen være bindeledd mellom klinikere og laboratoriet. Kontakten med  klinikere innebærer for eksempel prosjektsamarbeid, kliniske vurderinger, svarkommentering, undervisning og møtedeltakelse. Kontakten med laboratoriet innebærer blant annet deltakelse i metodeforbedring/-effektivisering og kvalitetsarbeid.
 • Delta i forskning og utvikling innen relevante fagområder
 • Delta i interne og eksterne møter, arbeidsgrupper, råd og utvalg
 • Samarbeide med andre enheter og seksjoner i Avdeling for farmakologi og med andre fagmiljø i og utenfor OUS
 • Veilede LIS og bidra i implementering av ny LIS-utdanning i OUS

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen (cand.med.)
 • Godkjent spesialitet i klinisk farmakologi
 • Kunne vise til et bredt faglig engasjement i klinisk farmakologi
 • Erfaring fra arbeid i klinisk farmakologi på sykehus
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk både skriftlig og muntlig
 • Doktorgrad er ønsket    

Personlige egenskaper

 • Ha gode samarbeidsevner
 • Være løsnings- og resultatorientert
 • Ha evne til å skape gode relasjoner og bygge nettverk
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
 •  Ha evne til selvstendig arbeid
 •  Ha høy arbeidskapasitet
 • Være motivert for å drive frem faget klinisk farmakologi

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 •  Medlemskap i pensjons- og forsikringsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ingebjørg Gustavsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92086824
Arbeidssted
Seksjon for klinisk farmakologi Ullevål, Klinikk for laboratoriemedisin
Kirkeveien 166
0450 Oslo