Kort om arbeidsgiver
Avdeling for laboratoriemedisin har akkreditert blodbankvirksomhet i Drammen, Bærum, Kongsberg og Ringerike, samt en tappestasjon ved Hallingdal sjukestugu. Avdelingen tapper årlig ca. 12.000 enheter fullblod, produserer ca. 2000 enheter trombocyttkonsentrat og utfører årlig ca. 70.000 immunologiske analyser .
Avdelingen har to overlegestillinger, men har mål om å øke med ytterligere en stilling i 2021. En av overlegene skal ut i permisjon og vi har derfor ledig vikariat som overlege. Det må påregnes arbeidsoppgaver ved alle 4 seksjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å videreutvikle blodbankene i Vestre Viken
 • Bidra til at avdelingens ressurser utnyttes på en god og hensiktmessig måte
 • Påse at avdelingens medisinske virksomhet er i samsvar med god faglig standard, herunder sikre at den faglige virksomhet er innenfor rammer gitt i gjeldende lovkrav, forskrifter og nasjonale, regionale og lokale strategier
 • Rådgivning og undervisning av avdelingens ansatte og rekvirenter.
 • Vurdere og godkjenne planer for og resultater av validering/verifisering
 • Utføre legearbeid som spesialist

Kvalifikasjoner

 • Søker bør være spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin, men erfarne LIS-leger oppfordres også til å søke.
 • Vi ønsker oss en overlege som kan være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle seksjonen og avdelingen, og som er opptatt av kvalitets- og forbedringsarbeid.
 • Søker må beherske nordisk språk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, rolleforståelse og gjennomføringsevne.
 • Evne til å se helhetlig, være ryddig og ha beslutningskraft.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et godt og faglig stimulerende miljø i utvikling.
 • Samarbeid med klinikere og andre fagspesialiteter.
 • Fleksibilitet i fht til å kombinere vikariatet med stilling i annet foretak.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Trude Steinsvik
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90657900
Navn: Thomas Larsen Titze
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41276920
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Laboratoriemedisin, Vestre Viken HF
Drammen sykehus
3004 Drammen