Kort om arbeidsgiver
Ved Røstad legesenter er det fra mars 2020 ledig hjemmel som fastlege. Røstad legesenter er en godt driftet gruppepraksis med 9 fastleger og en LiS1 lokalisert til Innherred Helsehus.
 
Organisasjonsform
 
Levanger kommune har i dag totalt 20 fastleger fordelt på fire legesenter. Røstad legesenter er sentralt beliggende i Innherred helsehus i Levanger kommune. Innherred helsehus ble bygd i 2015. Helsehuset inneholder legesenter, gynekolog, ernæringsfysiolog, Innherred idrettsmedisin, Innherred psykologtjeneste AS, Innherred øyeklinikk AS, Psykologspesialist Jakob Støre-Valen, ultralydjordmor og apotek 1.
 
Praksisen driftes som selvstendig næringsdrivende. Basistilskudd tilkommer hjemmelsinnehaver. Legesenteret driftes av de 9 fastlegene. Legesenteret er moderne utstyrt og bruker SystemX.
 
 
 
Stillingstype
 
Nåværende listelengde er 600 pasienter, med 2.5 kurativ dag per uke. Legekontor deles med annen lege. Per i dag er hjemmelsinnehaver knyttet til helsestasjon for barn i 40 % vikariat med fastlønn og praksiskompensasjon. Det er ønskelig fra kommunens side at dette videreføres.
 
 
Arbeidsoppgaver
 
 
  • generelle allmennmedisinske oppgaver som fastlege
  • Offentlige allmennmedisinske legeoppgaver må påregnes inntil 7.5 timer per uke (for tiden 40% ved helsestasjon for barn).
  • Deltakelse i legevakt
 
Under hjemmelen inngår deltakelse i Innherred Interkommunale legevakt. Legevaktsamarbeidet består av kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Frosta. Legevakten er en godt drevet, moderne legevakt med lav vaktbelastning, samlokalisert med ambulansetjenesten. Daglegevakt dekkes av fastlegene på rundgang.
 
 
Kvalifikasjoner
  • Autorisert lege i Norge, ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel
  • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
  • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
  • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra allmennpraksis
  • Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid vil bli tillagt stor vekt
  • Godkjent politiattest
 
Annet
Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med ASA 4310. 

Søknad sendes
Søknader sendes elektronisk via rekrutteringsportalen Webcruiter. Link: https://3955507243.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4167067760?language=NB&link_source_id=0
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Levanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Merete Folmoe Rønningen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 99167148
E-post: merete.folmoe.ronningen@levanger.kommune.no
Navn: Tommy Aune Rehn
Tittel: Fastlege
Telefon: 91709403
E-post: tommy.rehn@rostadlegesenter.no
Søknad
Søknad merkes: Fastlegehjemmel Røstad legesenter
Arbeidssted
Røstad legesenter
Helge Ingstads vei 1
7600 LEVANGER
oman