Kort om arbeidsgiver
Brenner du for rehabilitering og ønsker å bidra til Unicare Bakkes viktige arbeid og utvikling?
Vi søker nå etter en faglig oppdatert og engasjert legespesialist med relevant kompetanse for våre fagområder i 80 – 100 % stilling. Som legespesialist på Bakke har du en viktig funksjon i det tverrfaglige teamet og deltar aktivt i rehabiliteringen med en helhetlig tankegang og perspektiv. Målet er at pasient rehabiliteres til hjemmet samt tilbake til arbeid, der det er aktuelt. Våre pasienter får et individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud.
Vi jobber i tverrfaglige team bestående av andre legespesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom, psykolog, arbeidskonsulent, helsefagarbeidere og ortopediteknikere. Vi arbeider kunnskapsbasert og har bred kompetanse på rehabilitering. Vi legger den biopsykososiale forståelsen til grunn for vårtarbeid.
Bakke prioriterer utviklingsarbeid internt og i samarbeid med forsknings- og utviklingsavdelingen i Unicare Rehabilitering.
Arbeidsoppgaver
 • Medisinsk ansvarlig lege
 • I samarbeid med øvrige legespesialister på Bakke, daglig ansvar og koordinering av det medisinskfaglige tilbudet ved senteret
 • Deltakelse i tverrfaglig teamarbeid
 • Helhetlig medisinskfaglig behandling og oppfølging i samarbeid med tverrfaglig team
og pasient
 • Undervisning for ansatte og pasienter
 • I samarbeid med øvrige legespesialister i Unicare, bidra til å videreutvikle legefunksjonen i de spesialiserte rehabiliteringsenhetene
 • Bidra i Forskning- og Utviklingsprosjekter.
 
Kvalifikasjoner
 • Legespesialist med relevant kompetanse innen våre fagområder
 • God generell datakompetanse
Utdanningsretning
 • Medisin/Helse/Sosialfag
Utdanningsnivå
 • Tilleggsutdanning
Personlige egenskaper
 • Er genuint interessert i rehabilitering
 • Ønsker å jobbe sammen med faglig engasjerte medarbeidere
 • Liker å jobbe i tverrfaglige team, både å lære bort og det å ta lærdom
 • Ønsker å utvikle og måle resultater på faget
 • Stabil og pålitelig
 • Motiverer andre
 • Er faglig trygg og ansvarlig
 • Har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Har godt humør, ambisjoner og arbeidsglede
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • En moderne og innovativ arbeidsplass, som er IA bedrift
 • En spennende og variert jobb med store muligheter for påvirkning og innflytelse
 • Oppgaver med stor grad av selvstendighet og ansvar
 • God faglig støtte og hyggelige kollegaer
 • Faglig utvikling, eksternt og internt gjennom deltakelse i kompetansegruppe
 • Lønnssatser på nivå med Spesialisthelsetjenesten
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Muligheter for å trene i Unicare Bakkes treningslokaler utenfor arbeidstid
 • Subsidiert lunsjtilbud fra eget kjøkken
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Bakke AS
Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Kontaktperson
Navn: Halvard Bakke Johnsen
Tittel: Daglig leder
Telefon: 97197437
E-post: halvard.bakke.johnsen@unicare.no
Søknad
Søknad merkes: Legespesialist
Send søknad på mail
Arbeidssted
Unicare Bakke AS
Iddefjordsveien 885
1765 HALDEN