Kort om arbeidsgiver
Fast stilling som overlege med spesialisering i psykiatri  ved Enhet for rus og psykiatri, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
 
Vi søker dyktig og faglig oppdatert spesialist i psykiatri til fast 100 %-stilling.
Stillingen er ledig fra 01.02.2020, eventuelt etter avtale.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi. Avdelingen drifter både døgntilbud og polikliniske-/ambulante tjenester, med både DPS og sykehusfunksjon. Avdelingen kjennetegnes av et aktivt og inspirerende fagmiljø, med høy innsats og gode muligheter til å delta i fagutvikling og forskning.
Enhet for rus og psykiatri er en ruspoliklinikk innen TSB som har ansvar for tverrfaglig utredning og behandling til personer med rusmiddellidelser i bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern. Enheten samarbeider tett med OUS og øvrige institusjoner som tilbyr døgnbehandling innen TSB.  

Fagmiljøet ved Voksenpsykiatrisk avdeling er aktivt og inspirerende, med gode muligheter til å delta i fagutvikling.  

For å søke, vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema.


Arbeidsoppgaver
 • Vurdering, diagnostisering, utredning og behandling av pasienter med ruslidelser og eventuelt samtidige psykiske lidelser. 
 • Arbeid i sentralt inntaksteam ved avdelingen. 
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid, veiledning og undervisning. 
 • Tverrfaglig samarbeid.  
 • Ø-hjelpsarbeid. 
 • Rus i somatikken, et samarbeid mellom ERP og PHT(Psykisk helsetjeneste i somatikk). 
 • Mottaksarbeid 
 • Ved behov bidra til enhetsovergripende oppgaveløsning i avdelingen. 

Kvalifikasjoner
 • Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring og faglig engasjement, gjerne med dobbelt spesialitet psykiatri/ rus og avhengighetsmedisin. 
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr
 • Arbeidstid : 08.00-16.00 på hverdager.
 • Lønn etter avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.
 
Dokumentasjon på utdanning, autorisasjon (hvis det kreves), relevante attester og kontaktinformasjon til minst to referanser medbringes til et eventuelt intervju.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Enhet for rus og psykiatri
Kontaktpersoner
Navn: Ken Hagen Olsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22 49 84 07
Navn: Kari Helene Winger
Tittel: Ass.avdelingssjef/medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22029800
Navn: Thomas Mengshoel
Tittel: Fungerende enhetsleder
Telefon: 22029800
Arbeidssted
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Forskningsveien 7
0373 OSLO