Er du forsikringsmedisinsk rådgiver?

Mavera samarbeider i dag med mere enn 200 forsikringsmedisinske rådgivere innenfor flere ulike fagområder.

Gjennom et landsdekkende nettverk med uavhengige og erfarne medisinske rådgivere i vårt nettbaserte system – VERA, tilbyr Mavera forsikringsmedisinsk rådgivning til forsikringsselskaper, skadebehandlingsselskaper og advokatfirmaer til våre kunder.

Den hel-digitale prosessen gir deg frihet til å styre din tilgjengelighet og arbeidsmengde. Du trenger aldri å administrere egen fakturering, du får istedet månedlige lønningsgrunnlag.

Mavera trenger nå å styrke den nåværende poolen med
flere spesialister innenfor fagfeltene: ØNH, nevrologi, håndkirurgi, endokrinologi, kardologi og urologi.

Krav til kompetanse:
- Rådgivende Lege (RL) skal ha praktisert som spesialist i minst fem år.
- RL skal vara klinisk aktiv innen for sitt fagområde med minst 25 % av en heltid.
- RL bør ha erfaring som forsikringsmedisinsk rådgiver eller liknende oppdrag innenfor sakkyndig arbeid.
 
Send din søknad til jobb@mavera.no
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Mavera AB (duplikat, ikke i bruk)
Arbeidssted
Fleksibelt
Barnhusgatan 3
11123 Stockholm
sweden
Søk på stillingen