Kort om arbeidsgiver
Er du en erfaren allmennlege som ønsker å være del av et tverrfaglig og kompetent lag og er opptatt av å se helheten i den enkelte pasients behov? Da er du en lege for oss! En av våre engasjerte overleger skal ha utdanningspermisjon.
Vi søker overlegevikar i legetjenesten Aker med arbeid på KAD og Legevakt Aker i perioden 01.02.20 -01.03.21 med mulighet til forlengelse.

Hos oss vil du arbeide med pasienter i Norges største øyeblikkelig hjelp døgnenhet, KAD Aker og på Legevakt Aker med hovedansvar for ambulansemottaket. KAD Aker har 72 senger. Legevakt Akers ambulansemottak tar imot ca. 200 ambulanser pr mnd. og legevakten har over 52 000 konsultasjoner i året. Avdelingen har lab- og røntgentjenester ved OUS Aker som muliggjør rask utredning. Legetjenesten består av 21 årsverk og vi har flere spesialister i allmennmedisin, men også andre spesialister. Avdelingen har søkt om å bli godkjent utdanningsvirksomhet i spesialistutdannelsen i allmennmedisin.

Vi har fokus på kontinuerlig forbedring av pasientbehandling, «hva er viktig for deg», gode pasientforløp og bruk av teknologi i pasientbehandling og samhandling. Det pågår flere interne kvalitetsforbedringsprosjekter i avdelingen.
Avdelingen er del av Aker Helsearena som har som formål å skape synergier og utvikling på tvers av tjenester og nivåer. Vi tilstreber et godt samarbeid med fastleger, spesialisthelsetjenesten og andre aktører.
Arbeidstid: 35,5 t/u i tredelt døgnturnus med helg.

Det kan ved interne ansettelser åpne seg mulighet for andre vikariater.

Politiattest må fremlegges før ansettelse.


Arbeidsoppgaver
 • Klinisk pasientrettet arbeid.
 • Kvalitetsarbeid, veiledning og undervisning av helsepersonell.

Kvalifikasjoner
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Spesialist allmennmedisin, eller under spesialistutdannelse. Bred allmennmedisinsk kompetanse og erfaring fra KAD /andre relevante kliniske avdelinger vektlegges.

Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Initiativrik, selvstendig, arbeidsom og punktlig.
 • Gode evner til relasjonsbygging og samhandling.
 • Bidra til videreutvikling av godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Interesse for tjenesteutvikling og innovasjon i helsetjenesten.

Vi tilbyr
 • Varierte kliniske arbeidsoppgaver i Oslos akutte førstelinjehelsetjeneste.
 • Kompetent, tverrfaglig og engasjert arbeidsmiljø.
 • Fast lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og lånevilkår gjennom Oslo Pensjonsforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Helseetaten
Kontaktperson
Navn: Kjell D. Sørli
Tittel: Ass. seksjonsoverlege
Telefon: 95118365
E-post: kjelldaniel.sorli@hel.oslo.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
KAD/LV Aker leger
Trondheimsveien 235
0586 OSLO