Kort om arbeidsgiver

Vi har en ledig stilling som seksjonsleder på seksjon for barneoftalmologi og strabisme. Vi søker deg som ønsker å være med å lede og videreutvikle et fremtidsrettet tjenestetilbud og skape et godt og lærende arbeidsmiljø.

Øyeavdelingen, Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo universitetssykehus HF, har 226 årsverk og spesialkompetanse innen alle områder av øyefaget.Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning. Øyeavdelingen har tre nasjonale behandlingstjenester, 1 flerregional og flere ulike regionale funksjoner. De fleste operasjoner gjøres dagkirurgisk og det er totalt ti operasjonsstuer og egen PO-enhet. Sengeposten har 19 senger.

Seksjon for pedriatrisk oftalmologi og strabisme innehar landsfunksjon for retinoblastom samt utfører et stort antall strabismeoperasjoner, botoxinjeksjoner og tilsyn på andre avdelinger.

Attester som dokumenterer relevant tjeneste skal vedlegges søknaden.

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere driften i seksjonen på en effektiv og etisk forsvarlig måte, samt ha fokus på godt arbeidsmiljø.
 • Fag-, personal- og resultatansvar for seksjonens virksomhet, herunder ansvar for seksjonens planlagte aktivitetsnivå og iverksettelse av tiltak for måloppnåelse.
 • Tilrettelegge for fagutvikling og forskning på seksjonen.
 • Rapportere til avdelingsleder i henhold til definerte resultat- og lederkrav for Oslo universitetssykehus HF
 • Stillingsbeskrivelsen er ikke begrensende i forhold til andre oppgaver som pålegges av overordnet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i øyesykdommer. Leger i spesialisering som er i slutten av spesialistutdanningen oppfordres også til å søke.
 • Søkere bør ha erfaring med undersøkelse av barn innen pediatrisk oftalmologi og strabisme. 
 • Interesse for kirurgi, utdanning, forskning og fagutviklingsarbeid
 • Søkere må beherske skandinaviske språk. 

Personlige egenskaper

 • Strukturert og tillitsvekkende, handlingskraftig og løsningsorientert.
 • Evne til å engasjere, motivere og utvikle andres kompetanse.
 • Stillingen forutsetter at man har gode samarbeidsegenskaper.
 • Videre vil det bli lagt vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Faglig og personlig utvikling. 

 

Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ketil Eriksen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 22118070
Arbeidssted
Klinikk for hode- hals og rekonstruktiv kirurgi, Øyeavdelingen
Øyeavdelingen Ullevål
0450 Oslo