Kort om arbeidsgiver
Sørbyen legegruppe er fra januar 2020 et 8.2 legesenter, dvs at kommunen drifter kontoret og hjelpepersonell.
Legegruppen har 5 fastlegehjemler, og har tilhold i moderne lokaler sentralt i Sørbyen i Gjøvik, nært Gjøvik sentrum.
Det er gode parkeringsmuligheter og et godt offentlig transporttilbud.
 
Legegruppen benytter CGM Journal og har CrediCare betalingssystem. Sørbyen legegruppe har godt etablerte interne
rutiner i forhold til arbeidsrutiner- og prosedyrer i tillegg til regelmessig internundervisning/smågruppe og interne arbeidsseminarer for alle på kontoret.
 
Sørbyen Legegruppe har ledig hjemmel som selvstendig næringsdrivende (ASA 4310 pkt. 8.2). Totalt er det ca. 5600 pasienter knyttet til kontoret. Det er ansatt 5 helsesekretærer i til sammen 4.3 stilling. 
 
Listestørrelsene er 1150 pasienter.
 
Betingelser for overdragelse av praksis avtales med avtroppende hjemmelshavere i tråd med sentrale avtaler.
 
Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det er et godt kultur-, musikk- og fritidstilbud og flotte friluftsarealer med milelange stier og skiløyper i skogsterreng.
 
Arbeidsoppgaver
 • Utøvende legetjenester som fastlege ifølge lovverk.
 • Deltakelse i Gjøvik interkommunale legevakt etter gjeldende avtaler med lokasjon Sykehuset  Innlandet Gjøvik.
 • Kommunal bistilling tilpliktes ved behov, etter gjeldende avtaler.
 • Kollegial fraværsdekning innad på legekontoret i ferie og annet fravær.
 Kvalifikasjoner
 • Det søkes etter lege med interesse for faget allmennmedisin, spesialist i allmennmedisin, erfaren allmennlege/ fastlege eller utdannelseskandidat i allmennmedisin.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig godt, og ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt.
 • Den som tilbys fastlegehjemmelen må forholde seg til Internavtalen mellom legene i Sørbyen legegruppe.
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet.
 •  Godkjent politiattest
Vi kan tilby
 • Spennede og variert praksis med erfarne legekolleger og helsesekretærer i et nylig oppusset, og velutstyrt legekontor, med etablerte rutiner og stabilt helsepersonell.
 • Kommunen ønsker å tilrettelegge for veiledning.
 • Kommunen kan tilby rekrutteringstilskudd i en opptstartsfase.
Unntatt offentlighet må begrunnes!
Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig
søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.
 
Søknad sendes
Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no
Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gjøvik Kommune
Kontaktpersoner
Navn: Lene F. Berntzen
Tittel: Tjenesteleder Helse
Telefon: 994 77 850
Navn: Karin Mosbakken
Tittel: Fastlege
Telefon: 909 40 662
Navn: Bodil Hagen Sægrov
Tittel: Hjemmelshaver
Telefon: 915 81 200
Arbeidssted
Sørbyen Legegruppe AS
Valdresvegen 4
2816 GJØVIK
Mer om arbeidsgiver

Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NT...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image