Kort om arbeidsgiver

Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.

Stavanger DPS feirer i år 5 år og holder til i flotte lokaler i Stavanger. Nærmere bestemt på Lassa. Vi har ansvar for at innbyggerne  i Stavanger kommune skal motta geografiske nære og tilgjengelige tilbud fra spesialisttjenesten. Kontinuiteten skal knyttes til brukeren og behandling og tiltak skal tilpasses den enkeltes behov og situasjon.

Stavanger DPS er et DPS i utvikling og består av 2 sengeposter med totalt 30 senger, voksenpsykiatrisk poliklinikk, ambulant akutteam og ettervernspoliklinikk . Vi har et overgripende gruppetilbud som er knyttet til vårt DPS.

Vi er nå i gang med implementering av MBT, mentaliseringsbasert terapi. Så her er mulighet for å være med fra starten i denne implementeringen. Stavanger DPS er i en utviklingsprosess som vil vare utover 2020, der fokuset på sikt er overgang fra døgnbehandling til dagbehandling

Post 1 på Stavanger DPS har ledig 100% fast stilling som overlege. Vi trenger en psykiater som er fremoverlent og utviklingsorientert, og med et ønske om å gi innbyggerne i kommunen det beste tilbudet innenfor spesialistbehandling.

Stillingen lyses ut på legejobber.no

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk utredning
 • Tverrfaglig samarbeid og individuell samtalebehandling
 • Medisinsk vurdering av pasienter
 • Behandlingsansvar for pasienter
 • Samarbeid med instanser i 1. linjetjenesten
 • Akutt vurdering av pasienters psykiske helse
 • Delta i undervisning og veiledning
 • Være vedtaksansvarlig for pasienter på tvang
 • Veiledning/diagnoserådgivning og undervisning til andre yrkesgrupper
 • Opplæring/veiledning til leger i spesialisering
 • Medisinrådgivning til fastleger

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, leger som snart er ferdig spesialist i psykiatri
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Relevant praksis.
 • Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig psykisk sykdom
 • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til psykisk helsevernlov
 • Kunne bruke dataverktøy til dokumentasjon av behandling mm
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kolleger
 • Imøtekommenhet overfor publikum og samarbeidspartnere
 • Fleksibel, ansvarsbevisst, løsningsorientert, fremoverlent og handlekraftig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Veiledning sammen med andre overleger
 • Interessant arbeid i engasjert fagmiljø med mulighet for fagutvikling og forskning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • IA (inkluderende arbeidsliv) bedrift.
 • Gode velferdsordninger som bla turgrupper og bedriftsidrettslag.
 • Gode garderobefasiliteter
 • Fantastiske kolleger
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Christin Halstensen
Tittel: ass.avdelingssykepleier
Telefon: 51514530
E-post: anne.christin.halstensen@sus.no
Navn: Janne Asdal
Tittel: Leder/fagleder
Telefon: 95300373
E-post: janne.asdal@sus.no
Arbeidssted
Helse Stavanger HF
Adjunkt Hauglandsgate 34
4022 STAVANGER