Kort om arbeidsgiver
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) er en avdeling i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Avdelingen gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i begge Agderfylkene. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 3 poliklinikker organisert i ulike team og en forskningsenhet. Det er totalt 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.

Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. ARA har et sterkt fagmiljø, og går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor kunnskapsbaserte behandlingsmetoder preger arbeidet. Avdelingen prioriterer de ansattes faglige utvikling høyt.

ARA er godkjent som utdannelsesinstitusjon for lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.
Overlegestillingen er p.t. ved Enhet for avgiftning, Arendal. Stillingen er i dag p.t. på dagtid. Avgiftningsenheten avruser for legale og illegale rusmidler, motiverer til endring og avklarer videre forløp.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling av rusmiddelavhengige.
 • Selvstendig arbeid i tverrfaglig team.
 • Veiledning og undervisning

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin alternativ psykiatri
 • Beherske norsk

Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med en overlege som har interesse for rusfaget, har gode kommunikasjonsferdigheter og som liker å jobbe i tverrfaglig team med variert problematikk.
 • Ansvarsbevisst, strukturert og fleksibel.

Vi tilbyr

 • Spennende, godt og hektisk tverrfaglig arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig vekst.
 • Internundervisning og mulighet for forskning. ARA har egen forskningsenhet.
 • Godt fagmiljø og egne legemøter på avdelingen.
 • Lønn etter avtale

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Bjørg Hjerkinn
Tittel: Overlege
Telefon: 907 27 795
Navn: Torunn Viddal Vimme
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 900 64 901
Navn: Frode Nordhelle
Tittel: Konst. avd. sjef
Telefon: 992 68 810
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Enhet for avgiftning, Arendal
Rykeneveien 106
4824 Bjorbekk