Kort om arbeidsgiver
DPS Øst-Finnmark - Avdeling for voksne yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. VPP Kirkenes er en allmenpsykiatrisk poliklinikk som yter bistand i forhold til et bredt spekter av psykiske lidelser. Vi har har et tverrfaglig sammensatt personale med alle fagstillinger dekt. Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, andre instanser i spesialisthelsetjenesten, samt innad i DPS'et og klinikken (Klinikk psykisk helsevern og rus).
DPS Øst gir tilbud til pasienter i kommunene i Øst Finnmark med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser.

Vi har ledig en 100% stilling som LIS3.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Behandling innenfor et bredt spekter av tilstander
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Arbeid i et flerkulturelt miljø
 • Deltakelse i dagvaktordning rettet primær mot Kirkenes Sykehus og Sør-Varanger-kommune

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege (ikke lisens eller begrenset autorisasjon)
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten innen Psykiatrifaget
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og kulturkompetanse bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • LIS vil få ukentlig veiledning.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

 Generell informasjon :

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.  

Utdanningsretning

 • Psykiatri

Utdanningsnivå

 • Lege
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Heiko Raschpichler
Tittel: Overlege
Telefon: 78947700
E-post: heiko.raschpichler@finnmarkssykehuset.no
Navn: Tone Kollstrøm
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 78947770
E-post: Tone.Kollstrom@finnmarkssykehuset.no
Arbeidssted
VPP Kirkenes, Helse Nord, Finnmarkssykehuset HF
Kirkenes Sykehus, Skytterhusveien
9915 Kirkenes