Kort om arbeidsgiver

Lege i spesialisering, 100%  fast stilling ved Ringerike BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Vestre Viken HF.

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 26 kommuner i Buskerud og deler av Akershus fylke.
Ringerike BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Poliklinikken har i dag 24 fagstillinger og 16 000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA, DPS og barneavdeling. Poliklinikken har 3 overlegestillinger og 2 LIS- stillinger for lege. Det er utstrakt samarbeid med 1.linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA og barne- og ungdomsavdelingen i Drammen.

Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon eller hospitering til andre avdelinger eller lokasjoner i Vestre Viken. For oppnåelse av læringsmål som ikke kan oppnås ved tjeneste i Vestre Viken er det aktuelt med tjeneste eller hospitering ved andre utdanningsvirksomheter/helseforetak som vi har samarbeidsavtale med. Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved ansettelse og vil være en del av arbeidskontrakten     

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier. 
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat. 
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde, motta veiledning og delta aktivt i aktuelle undervisningsprogram. 
 • Stillingen inngår i BUPA's hjemmevaktordning, for tiden 14 delt m/LIS i primærvakt.

Kvalifikasjoner

 • Lege med norsk autorisasjon. 
 • Førerkort klasse B.    

Personlige egenskaper

 • Relevant erfaring
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne
 • Beherskelse av norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag  
 • Søker må ha mål om å bli spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Vi tilbyr

 • Legespesifikk undervisning og legemøter  for alle leger i avdelingen avholdes regelmessig  
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Bjørn Heimdal
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90539178
Hjemmeside
Arbeidssted
BUPA Ringerike BUP, Vestre Viken
Arnegårdsveien 5
3511 HØNEFOSS