Kort om arbeidsgiver
FASTLEGEAVTALE VED HAVBLIK ALLMENNLEGESENTER
Havblikk legesenter er et moderne legesenter med fire fastlegeavtaler, lokalisert like utenfor Arendal sentrum. Senteret har moderne lokaler og utstyr. Alle legene har fulltegnede lister, til dels med venteliste. Den aktuelle listen har 1450 innbyggere og er ledig for praksisoverdragelse etter nærmere avtale med praksisinnehaver.
Se for øvrig www.havbliklegene.no
Til stillingen følger plikt til deltagelse i den interkommunale legevakten i Arendal, og det kan tilpliktes inntil 20% kommunal bistilling på helsestasjon.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Arendal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente Røhr
Tittel: Fastlege
Telefon: 907 61 121
E-post: bente.rohr@gmail.com
Navn: Erik L Werner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 917 68 413
E-post: erik.werner@arendal.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Havblikk, fastlege
Arbeidssted
Havblikk Allmennlegesenter
Kystveien 154
4842 ARENDAL