Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går.

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter.

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.
Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt.
Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap.

Halden er en grensekommune med nærhet til viktig infrastruktur som E6, jernbane og havn. Halden har en av Norges mest besøkte turistattraksjoner i Fredriksten festning. Vi har svært mange kulturarrangementer, et aktivt og variert idrettsliv og fantastiske friluftsmuligheter.

Derfor er Halden et bra sted å besøke og et fantastisk sted å jobbe og bo.


Halden kommune arbeider målrettet med å levere kvalitetstjenester til alle tjenestemottakerne i kommunen i samsvar med endrede krav og sentrale føringer. Sykehjemslegetjenesten består av et legeteam på 5 årsverk - en sykehjemoverlege i 100 % fast stilling og 4 sykehjemsleger i 100 % faste stillinger.
 
Det er 3 sykehjem og 1 helsehus i Halden. Bergheim sykehjem har 80 pasienter (med plass til 96 pasienter), og er et nytt og moderne sykehjem som er tilrettelagt for personer med demens. Solheim senter for demens har 46 plasser, og er et sykehjem med mindre skjermede enheter. Iddebo sykehjem er et somatisk sykehjem med tilsammen 40 plasser fordelt på langtid, korttid/avlastning. Halden Helsehus har kommunale akutt døgnplasser (KAD/intermediær), korttidsplasser/USK, lindrende enhet, langtidsplasser og rehabiliteringsplasser med tilsammen 65 plasser.
 
Halden helsehus er i omstilling for å videreutvikle kommunens helsehus, og i 2020 starter en stor ombygging og rehabilitering av bygget. Ombyggingen starter sommeren 2020 og er planlagt ferdigstilt med innflytting i nytt helsehus i årsskiftet 2021/2022. Alle tjenestene på helsehuset flytter til et annet bygg i løpet av mars 2020.
 
En av våre sykehjemsleger slutter og vi har derfor en ledig 100% stilling som sykehjemslege. Tiltredelse etter nærmere avtale.
 
Sykehjemslegen som tilsettes vil inngå i et team bestående av sykehjemoverlegen og tre andre sykehjemsleger. Arbeidsfordelingen og primæransvarsområde avtales nærmere med leder og legene i teamet utfra den tilsatte legens kompetanse, interesseområder og behovet i organisasjonen.
 
Til stillingen ligger deltagelse i en telefonisk bakvaktsordning for KAD og korttidsplassene ved Halden Helsehus.
 
Vi søker etter en dyktig og interessert lege som vil være med å utvikle sykehjemstjenesten vår i en positiv retning, og som vil delta i kvalitetsutviklende arbeid. Stillingen ønskes besatt av en lege med kompetanse og erfaring fra sykehjemsmedisin, allmennmedisin og/eller indremedisin. Søkere med annen relevant bakgrunn vil også bli vurdert. Engasjement, fleksibilitet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt personlig egnethet vil bli vektlagt. Søkere må ha gjennomført norsk turnustjeneste, ha norsk autorisasjon og ha gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
 
Vi tilbyr
  • Engasjerte kollegaer som støtter, inspirerer og hjelper hverandre
  • En arbeidsplass med fokus på fag og kompetanse
  • Et godt, faglig kollegium
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn etter avtale
 
Generelle betingelser
  • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven. 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeleder Solfrid Ramdal på tlf. 902 13 596 eller sykehjemoverlege Iwona Vegstein på tlf. 404 11 874.
 
Søknad sendes
Søknad med CV sendes elektronisk via  knappen "Søk her".
 
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.
 
Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om
søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om
dette - jfr. Offentleglova  §25.
 
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige
søkere.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Navn: Iwona Vegstein
Tittel: Sykehjemsoverlege
Telefon: 404 11 874
E-post: iwona.vegstein@halden.kommune.no
Navn: Solfrid Ramdal
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 902 13 596
E-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN
Søk på stillingen