Kort om arbeidsgiver
Medisinsk avdeling, Orkdal sjukehus er en indremedisinsk avdeling organisert under Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, St. Olavs hospital.
Sjukehuset har totalt 86 senger innenfor fagfeltene indremedisin, ortopedi, kirurgi og gynekologi. Medisinsk avdeling består av to sengeposter – B2M med 14 senger og B4 med 24 senger. I tillegg disponerer avdelingen plasser ved en observasjonspost på 7 senger og en kombinert overvåkningsavdeling på inntil 4 senger. Avdelingen har også stor poliklinisk aktivitet.
Indremedisin er et stort og spennende fagområde som favner bredt når det gjelder diagnoser. Ved Medisinsk avdeling, Orkdal sjukehus utredes og behandles pasienter innenfor de fleste indremedisinske felt..

Det kan i løpet av tilsettingsprosessen bli flere ledige vikariater for tilsetting.  

Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.

Kvalifikasjoner

 • For stillingen kreves det norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den Norske Legeforening
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En spennende og krevende arbeidshverdag med godt faglig miljø og trivelige kollegaer
 • Dette er et vikariat på 6 måneder med mulighet for forlengelse.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Harald Edsberg
Tittel: Avdelingssjef – lege
Telefon: 72 82 92 49
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Orkdal Sjukehus, St. Olavs hospital
Sjukehusvegen 3
7300 Orkanger