Kort om arbeidsgiver

Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innen psykisk helse og rus- og avhengighetsbehandling på lokalt-, område- og regionsnivå. Klinikken har også noen landsfunksjoner. Klinikk psykisk helse og avhengighet består av 7 avdelinger. 2 distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Avdeling for psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling for psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken har ca 3 300 ansatte og er lokalisert på Ullevål, Gaustad, Aker, Dikemark, Nydalen, Mortensrud, Oslo sentrum og Dikemark.Klinikken er godkjent for 5 års tellende tjeneste i spesialiteten voksenpsykiatri og har utdanningsstillinger i avdelingene Avdeling psykisk helsevern døgnbehandling, Avdeling psykisk helse nasjonale og regionale funksjoner, Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS. De som ansettes inngår i klinikkens rotasjonsordning. Rotasjon vil som hovedregel skje to ganger per år. Arbeidsgiver vil søke å legge til rette for rotasjon slik at man får tellende tjeneste så raskt som mulig.

Det er ledig vikariater og faste stillinger fra 1.3.20. Det er ledige stillinger med oppstart på Nydalen DPS og Søndre Oslo DPS. Det kan ved behov være aktuelt med forlengelse av vikariat.

For fast ansatte leger i avdelingen vil det være mulig å søke på utlyste
fordypningsperioder iht. foretakets rutiner. 

Arbeidsoppgaver

  • Følger utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk. Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Gode kommunikasjonsferdigheter
Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
Tidligere erfaring vil bli vektlagt
Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper

Motivasjon og interesse for fagfeltet
Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
Fleksibel og løsningsorientert
Bidrar positivt til et godt faglig og kollegialt miljø
Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
Personlig egnethet
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Victoria Akre
Tittel: Overlege
Telefon: 23027374
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Kirkeveien 166
0451 Oslo