Kort om arbeidsgiver

Ved avdeling Rehabilitering, Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes, blir det ledig fast stilling for LIS3 i fysikalsk medisin og rehabilitering. Utdanningsforløpet foregår ved rehabiliteringsavdelingen i Finnmarkssykehuset og fortrinnsvis ved UNN. 

Den generelle utdanningsplanen for fysikalsk medisin og rehabilitering finner du her.

Avdeling ReHabilitering er foretaksovergripende dvs. at tilbudet som gis gjelder for hele Finnmarks befolkning (ca 76 000 innbyggere). Avdelingen består av 3 foretaksovergripende enheter: FMR for døgnbasert rehabilitering, ART (ambulant rehabiliteringsteam) og HAVO (habiliteringstjenesten for voksen), samt KSF (klinisk servicefunksjoner), LMS og KEF for klinikk Kirkenes. I tillegg har avdelingen egen nevrolog og nevropsykolog. Avdelingen har fokus på slagrehabilitering og kroniske nevrologiske sykdommer, men er i utvikling. Vi etablerer nå tilbudet HelseIArbeid og øker omfanget av vår tverrfaglige poliklinikk. 
I de tverrfaglige teamene jobber du tett med alle våre fagfolk, slik som logoped, synspedagog, sykepleiere/helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og psykologer. I tillegg har vi egne merkantile.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinsk utredning og behandling av pasienter, både inneliggende og gjennom et poliklinisk tilbud.
 • Daglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et tverrfaglig behandlingsteam
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat
 • Journalarbeid
 • Internundervisning av helsepersonell
 • Oppfølging av pasienter i FMR, HAVO, ART og noen av de pasientene fys/ergo behandler.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • LIS 1 tjeneste må være gjennomført og godkjent før oppstart i stillingen.
 • Grunnleggende IKT-kompetanse og kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Dagarbeidstid uten vakter.
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn, får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering

Utdanningsnivå

 • Lege

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kari Beate Engseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 41645014
Arbeidssted
Leger ReHabilitering Kirkenes Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien 2
9900 Kirkenes