Allmennseksjonen i SiO Helse består av 3 fastlegekontorer med til sammen 15 leger og en turnuskandidat og helsesykepleier. Fastlegene våre er fast ansatte i SiO og en full stilling tilsvarer en listelengde på 1350 pasienter.

Vi lyser ut etter fastlegevikar i 100 % stilling for perioden 02. januar 2020 tom 31.juli 2020. Oppgaver som faller under seksjonens ansvarsområde vil også kunne tilfalle stillingen. Deltagelse i vaktordning ved Oslo legevakt. Lønn etter avtale.
 
Vi søker deg som trives med høyt tempo, er faglig engasjert og ambisiøs. Vi er opptatt av god service til våre pasienter og trygg ivaretagelse. Vi jobber tverrfaglig med de andre seksjonene i SiO Helse. Vi har et trivelig og godt arbeidsmiljø.
 
Kvalifikasjoner til stillingen:
Bestått profesjonsstudium i medisin.
Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregisteret.
Under spesialisering eller godkjent spesialist i allmennmedisin
Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 
Personlige egenskaper:
Vi søker deg som bidrar til et godt arbeidsmiljø, er faglig engasjert, som trives med høyt tempo. Har god evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
Samarbeidsevne, kommunikasjonsferdigheter og personlig egnethet blir vektlagt.

Søknadsfrist: 13.12.19.
Søknad med CV sendes på epost til: anders.sandvei@sio.no

www.sio.no/helse
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
SiO Helse
Kontaktperson
Navn: Anders Sandvei
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48 06 83 17
Hjemmeside
Arbeidssted
Problemveien 9
0313 OSLO