Kort om arbeidsgiver
  
Stillingen inngår i divisjonsdirektørs ledergruppe, og har bred kontaktflate på alle nivåer i organisasjonen. Oppgavene er flerfaglige og innebærer tett samarbeid med divisjonens avdelinger. Rett kandidat vil være en aktiv bidragsyter inn i divisjonens ledergruppe. Fagsjef er medisinskfaglig rådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta overordnet medisinskfaglig systemansvar for pasientbehandlingen ved divisjonen 
 • Ivareta fagutvikling og fagstrategi, herunder gode pasientforløp og koordinering av pasientrettet virksomhet på tvers av klinikker og lokalisasjoner.
 • rådgivning for divisjonsdirektør og ledelsen som ivaretar god virksomhetsstyring og  internkontroll
 • Gi råd/anbefalinger i kompliserte klagesaker, NPE-saker  
 • Samarbeid med  eksterne aktører, det være seg helsemyndigheter, førstelinjen, politiet m.fl. 
 • Deltakelse i prosjekt- og utviklingsarbeid 
 • Deltakelse i divisjonens ledermøter

 

Kvalifikasjoner

 • Psykiater/spesialist i psykiatri og solid klinisk erfaring.
 • God innsikt i spesialisthelsetjenesten 
 • God virksomhetsforståelse og ledererfaring fra komplekse organisasjoner.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning vil være en fordel.
 • God kunnskap om helselovgivning
 • Fortrolig med ulike IKT systemer brukt i helsesektoren og bruk av office programmer i det daglige 

 

Personlige egenskaper

 • Du trives med å involvere andre og er en naturlig støtte og diskusjonspartner på ulike nivåer.
 • Du er ambisiøs, løsningsorientert og god til å kommunisere.
 • Som lagspiller og lagbygger er du ivaretagende, kreativ og lyttende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Evne til å jobbe analytisk, strukturert, grundig og selvstendig 
 • Evne til å jobbe mål- og resultatorientert og levere til avtalt tid  
 • Trives i et aktivt miljø i utvikling 

Vi tilbyr

Spennende arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling

Lønn etter avtale

Gode velferdstilbud, bl.a. hytteutleie, teaterbilletter, mm

Bedriftsidrettslag med et variert tilbud 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Øystein Kjos
Tittel: Direktør
Telefon: 90158571
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon for psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 24
1474 Nordbyhagen