Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Huseby legesenter fra 1.4.2020 (mulighet for tidligere overtakelse) da en av våre fastleger slutter. Listestørrelsen er 1500 pasienter. Huseby legesenter er lokalisert på Hovseter sentralt ved T-banestasjonen. Det er fire leger og tre legesekretærer i 100% stilling. Legesenteret er tilknyttet Norsk Helsenett, benytter Infodoc journalsystem, Melin betalingsterminal og er godt utstyrt. Legene er selvstendig næringsdrivende i kontorfelleskap og det foreligger en intern samarbeidsavtale som regulerer driften.
Kun elektroniske søknader med CV vil bli vurdert. Vennligst oppgi HPR-nr.  
I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven må politiattest fremlegges før oppstart. 


Arbeidsoppgaver
 • Åpen uselektert allmennpraksis
 • Allmennmedisinske offentlig legearbeid inntil 7,5 timer per uke må påregnes
 • Pliktig deltakelse i kommunal legevakt
 • Ny fastlege forutsettes å inngå i kollegial samarbeidsavtale med legesenteret, og betingelsene må derfor avtales med legesenteret i tråd med gjeldende regelverk.        

Kvalifikasjoner
 •  Norsk autorisasjon som lege i Helsepersonellregisteret
 • Spesialist i allmennmedisin eller godt i gang med utdanningsløpet til spesialiteten
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten som lege 

Personlige egenskaper
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og evner til samarbeid
 • Motivasjon og interesse for samhandling med samarbeidspartnere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
 • Godt og tett samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Vestre Aker
Kommunale leger
Kontaktpersoner
Navn: Åse Ruth Eggemoen
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 902 67 426
Navn: Sukminder Kaur
Tittel: Fastlege
Telefon: 481 90 782
Arbeidssted
Huseby legesenter
Gamle Hovsetervei 2
0768 OSLO