Det er ledig fast 100% stilling som fastlegevikar ved Bygnes legesenter.

Beskrivelse av legesenteret
Legesenteret er et kommunalt legesenter lokalisert sentralt i kommunen i tilknytning til kiropraktor-, fysioterapiinstitutt og kjøpesenter.
Legesenteret har totalt 5 fastleger, pluss fast vikarlege. Det er totalt ca 4500 pasienter på fastlegelistene. Legesenteret har i tillegg LIS 1 stilling. Helsepersonellet består av sykepleier, bioingeniør, helsefagarbeider og legesekretær. 3 av legene er i spesialisering innen allmennmedisin.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Hver lege har ansvar for egne fastlegelister med inntil 900 pasienter. Alle legene har i tillegg kommunale oppgaver. Dette er pt. oppgaver som bemanning av daglegevakt, helsestasjon, veileder for LIS 1 lege. Det kan også være annet kommunalt arbeid ut fra behov.
Den fast vikaren vil dekke opp vikariater når fastleger ved Bygnes legesenter er i permisjon og spesialisering. Vikaren vil ha ansvar for fastlegelisten til den legen som til enhver tid er i permisjon eller i spesialisering. Dersom det er behov vil det i framtiden være mulig å opprette egen pasientliste tilknyttet stillingen.

Krav til søker
Legene har plikt til å delta som privatpraktiserende lege i kommunens legevaktordning (ettermiddag og natt). Legevakten er velorganisert og det er gode inntjeningsmuligheter med fastlønn på natt.
For å tilsettes som fastlege er det et krav at legen er spesialist i allmennmedisin eller er under spesialisering. Kommunen er registrert som utdanningsinstitusjon innen allmennmedisin (ALIS), har utarbeidet utdanningsplan over 5 år og legger til rette for spesialiseringen for den enkelte lege. Tre av legene ved Bygnes legesenter er fra 2019 opptatt i ALIS vest prosjektet.

Det søkes etter lege med spesialisering innen allmennmedisin, relevant legeerfaring gjerne fra allmennmedisin, legevaktarbeid, geriatri eller sykehustjeneste. Dersom legen ikke er spesialist innen allmennmedisin, er det et krav å starte opp i spesialisering.

Søker må ha norsk legeautorisasjon med full rekvisisjonsrett og kunne dokumentere gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Gode kommunikasjonsevner, engasjement og samarbeidsegenskaper er viktig i arbeidet. Evne til å gi og ta mot veiledning, selvstendighet og strukturert arbeid vektlegges.

Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet.

Lønn etter lokalt forhandlet avtale. I tillegg har legesenteret en provisjonsavtale som er en forsøksordning over to år.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Karmøy kommune
Kontaktpersoner
Navn: Aslaug Irene Skjold
Tittel: Helsesjef
Telefon: 52857356/97179858
E-post: ais@karmoy.kommune.no
Navn: Katrine Marie Haga Nesse
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 48457042
E-post: kane1@karmoy.kommune.no
Navn: Tore Skeie
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 91778764
E-post: tsk01@karmoy.kommue.no
Arbeidssted
Bygnes legesenter
Vestheimvegen 1
4250 KOPERVIK