Kort om arbeidsgiver

Klinikk for kirurgi - Avdeling for ortopedi HMR - Ortopediske legar Ålesund:

Vi har ledig 100 % vikariat for lege i spesialisering (LIS) i perioden 02.03.2020 - 31.08.2020.

Vi ber om at attestar og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedlegg til din CV. 

Arbeidsoppgåver

  • Deltaking i avdelinga sine aktivitetar innanfor vakt, poliklinikk, dagkirurgi og operativ verksemd
  • Rettleiing vert gitt etter vanlege retningslinjer

Kvalifikasjonar

  • Norsk autorisasjon
  • Meistre skandinavisk språk både munnleg og skriftleg
     

Vi ber om at det vert oppgitt minst to referansar

Vi tilbyr

  • Lønn i samsvar  med gjeldande overeinskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
  • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Terje Vagstad
Tittel: Seksjonslege
Telefon: +47 70 10 50 00
E-post: terje.vagstad@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
ORTOPEDISKE LEGAR ÅLESUND, Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund sjukehus
6017 Ålesund