Kort om arbeidsgiver

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi har 12 overlegestillinger og 11 leger i spesialisering innen nevrologi, samt 4 overlegestillinger og 2 leger i spesialisering innen klinisk nevrofysiologi. Den kliniske aktiviteten innen nevrologi er fordelt på en sengepost med 16 senger, 5-døgnspost, dagpost, poliklinikk og klinisk nevrofysiologisk seksjon. Det er høy forskningsaktivitet med 30-50 nasjonale og internasjonale publikasjoner årlig. Hovedforskningsområder er hodepine, bevegelsesforstyrrelser, demens og epilepsi. Nevroklinikken har egen intensivavdeling, en velutbygget seksjon for klinisk nevrofysiologi, nasjonale kompetansetjenester for hodepine og spinale lidelser, delt landsfunksjon for dyp hjernestimulering ved bevegelsesforstyrrelser og eget nevrobiologisk laboratorium.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi har ledig 1 vikariat for lege i spesialisering.

Norsk autorisasjon, attester fra tidligere arbeidsforhold, CV og publikasjonsliste vedlegges søknaden. Vennligst oppgi minst to referansepersoner.

Arbeidsoppgaver

  • Det forutsettes deltakelse i alminnelig vaktturnus for LIS-leger

Kvalifikasjoner

  • Lege i spesialisering til nevrologi
  • Cand. med og har gjennomført turnustjeneste

Personlige egenskaper

  • Det legges vekt på å være utadvendt med gode samarbeidsevner både interkollegialt og tverrfaglig på alle nivå i organisasjonen.
  • Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.
  • Legges stor vekt på personlige egnethet.

Vi tilbyr

  • Et godt og trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
  • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den norske legeforening.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Christian Samsonsen
Tittel: Avdelingssjef - leger
Telefon: 72575087
E-post: Christian.Samsonsen@stolav.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevroklinikken, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim