Kort om arbeidsgiver

Avdeling for øyesykdommer. 100 % fast stilling som overlege er ledig fra 01.01.2020.

Stillingen innebærer ikke vakt.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være utredning og behandling av pasienter ved øye poliklinikk.

Kvalifikasjoner

Spesialistgodkjenning som øyelege

Egnethet og erfaring innen fagområdet medisinsk retina  vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger

Gode kommunikasjons - og samarbeidsegenskaper 

Vi tilbyr

Et fagmiljø med forskning og klinisk behandling på høyt nivå

Lønn ihht gjeldende overenskomst 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Farshad Heybaran
Tittel: Overlege
Telefon: 72 57 12 60
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 5
7030 Trondheim