Kort om arbeidsgiver

6 mndr. vikariat for LIS er ledig med mulighet for forlengelse, 3 stillinger.

Stillingene innebærer rotasjon mellom Gastrokirurgisk og Kirurgisk avdeling (urologi og kar/thorax).

Kirurgisk avdeling er en del av kirurgisk klinikk. Kirurgisk avdeling består av sengeposter, poliklinikker og en dagkirurgi innenfor spesialområdene karkirurgi, urologi og bryst- og endokrinkirurgi. Gastrokirurgi er egen avdeling. Avdelingen har gruppe 1 status innenfor spesialitetene karkirurgi og gastrokirurgi.

Avdelingen har høy operativ aktivitet inklusive dagkirurgi, samt en omfattende poliklinisk virksomhet. Seksjonen har sin drift i en moderne dagkirurgisk enhet. Det er et nært samarbeid med radiologisk avdeling (BDS) og avdeling for plastikk kirurgi. Innad i seksjonen er det et aktivt forskningsmiljø med mulighet for egen forskning.

Ved evt. tilsetting av interne søkere kan ett eller flere LIS-vikariater bli ledige.

Det kan være aktuelt å delta i undervisning/introduksjon av medisinske studenter.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Stillingen lyses også ut på DNLF sine nettsider.  

Arbeidsoppgaver

 • Primærvakt i mottak av både kirurgiske og gastrokirurgiske pasienter. 
 • Deltakelse i operativ virksomhet og drift ved sengepost og poliklinikk.
 • Du vil delta i et tverrfaglig samarbeid for å gi pasienter et best mulig opphold på avdelingen.
 • Opplæring og rettleding av studenter, samt nyansatte. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svenst eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2 nivå.
 • Erfaring i kirurgi vil bli vektlagt.  

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper og kvaliteter som interesse for faget
 • faglig dyktighet
 • operative ferdigheter 
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • bidra til godt arbeidsmiljø
 • fleksibilitet og initiativrik
 • innsatsvilje og selvstendighet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende ovenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av spesialistutdanningen
 • Du får en en overlege som veileder under spesialistutdanningen
 • Et aktivt og trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Tjenestereiseforsikring, yrkesskadeforsikring og gruppelivsforsikring
 • Gode velferdsordinger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Tone Hoel Lende
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: (+47) 47861295
Arbeidssted
Kirurgisk klinikk / kirurgisk avdeling
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger