Kort om arbeidsgiver
Er du vår nye medarbeider?
Vi har fra 01.07.2020 ledig avtalehjemmel for fastlege ved Vågsfjord legesenter
 
Kvalifikasjonskrav:
Du må ha 6- årig medisinstudie fra universitet med norsk autorisasjon som lege. 
Dersom du har utdanning fra utlandet må denne godkjennes av UDIR.
 
Du må ha gjennomført norsk turnus og kvalifisere for refusjonsrett hos HELFO.
 
For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to
måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet
søknad og en samtale.
 
Vi ønsker at du:
Er faglig dyktig, positiv, serviceinnstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.
Er en teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig.
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 
Dine viktigste arbeidsoppgaver:
* Fastlege til pasientene som er på listen.
* Rullere som øyeblikkelig hjelp lege ved senteret.
* Delta i avklarte interne oppgaver på senteret.
 
Litt om oss:
Harstad kommune har 31, snart 32 fastleger fordelt på 6 legesenter, 4 private og 2 kommunale. .
 
Den ledige hjemmelen er lokalisert til Vågsfjord legesenter som holder til i sentrum av Harstad. 
Vågsfjord legesenter er et veldrevet legesenter med godt utviklede rutiner/prosedyrer.
Vågsfjord legesenter er et 5 legesenter, der av 4 er spesialist i allmennmedisin og 1 er under
spesialisering. Kollegaene ved sentret vil kunne gi nødvendig veiledning til en ny kollega. Vågsfjord legesenter har som tradisjon å ha turnuslege og medisinstudenter
 
Listestørrelse pr 01.11.2019: 850 (Kommunen har behov for å øke listekapasiteten).
 
Fastlegehjemlene kan pålegges kommunale oppgaver med inntil 7,5 timer pr uke. Nye leger vil om ønskelig kunne bli fritatt det første året.
 
Legene skal delta i lokal legevakt på hverdager kl 15.30 - 21.30 (beredskap 20.00 - 21.30), og i interkommunal legevakt sammen med Kvæfjord og Lødingen kommune på hverdager mellom kl. 20.00 - 08.00, samt lør-, søn-, helg og høytidsdager hele døgnet.
 
De økonomiske og praktiske vilkårene må avtales direkte med fratredende lege.
 
Harstad kommune:
- Yter p.t. et ekstratilskudd på kr 145,80 og en øyeblikkelig hjelp godtgjørelse på kr 43,71 pr listeinnbygger pr. år
- Gir utdanningsstøtte til leger under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) - dekning av kursavgift og refusjon for tapt arbeidsfortjeneste for kurs- og veiledningsdager inntil kr 50 000 pr. år i 4 år
- Påtar seg å skaffe vikar dersom leger som skal ha foreldrepermisjon, eller ta "sykehusåret" i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin, ikke selv kan skaffe vikar
- Gir nye leger som ønsker det tilbud om tidsbegrensede fastlønnede ALIS-stillinger, slik at de kan få nødvendig kunnskap og erfaring med tanke på å bli selvstendig næringsdrivende
- Har ansatt 3 fastlønnede legevaktleger som dekker 5 av 7 nattevakter (alle helger)

 
i Harstad kommune får du:
Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.
 
Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).
Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.
 
For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.
 
Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknaden, ta kontakt med vår personalservice på tlf:
90887391/94165082/91554528.
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig
søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.
 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Harstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jonas Jan Holte
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 92208814
E-post: jonas.holte@harstad.kommune.no
Navn: Øyvind Arntzen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 46917006
E-post: oyvind.arntzen@harstad.kommune.no
Navn: Sigrid Hensrud
Tittel: Lege
Telefon: 77018500
E-post: Sigrid.Hensrud@harstad.kommune.no
Arbeidssted
Vågsfjord Legesenter
Tordenskjolds gate 8
9404 HARSTAD