Kort om arbeidsgiver

Døgnenheten Alta, psykisk helsevern utvider fra 10 til 15 plasser november 2019. I tillegg opprettes det egne plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet. Ved den nye enheten innen TSB opprettes det 6 plasser og 2 avrusingsplasser.

Døgnenheten PHV og TSB er i 3. etasje ved Alta Helsesenter og er fysisk adskilt, men det legges opp til mye samorganisering og samarbeid, spesielt på ledernivå og spesialistnivå.

Her er en ledig fast stilling som overlege i rus og avhengighetsmedisin.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Ansvarlig for oppfølging og veiledning av LIS innen TSB
 • Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning
 • Gi veiledning både internt og eksternt 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus og avhengighetsmedisin
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner, både strukturert og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Trives i et aktivt og flerkulturelt miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Finnmarksavtale med bl.a. ekstra lønn og permisjon i 4 måneder hvert 3. år kan tilbys etter avtale
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Vakker natur rett utenfor døren
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

   

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

   

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Språk

 • Norsk
 • Samisk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Hanne Nilsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 97125383
E-post: Ragnhild.Hanne.Margareth.Nilsen@finnmarkssykehuset.no
Arbeidssted
Finnmarkssykehuset HF
Dr.Kvammesvei
9510 Alta