Kort om arbeidsgiver
Det er opprettet en ny hjemmel i indremedisin - fordøyelsessykdommer. Hjemmelen er tenkt lokalisert i gruppepraksis i  Ålesund.
Helse Midt-Norge RHF ønsker en generell praksis innenfor spesialisthelsetjenestens ansvarsområde. Hjemmelen vil kreve et godt samarbeid med helseforetaket, og sammen skal det på denne måten skapes balanse og stabilitet innen dette fagområdet i denne delen av regionen. Avtalespesialisten må være særskilt oppmerksom på utviklingen av IKT og integrasjon mot felles journalsystem.
Betingelser for hjemmelen er i samsvar med reglene i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og Helse Midt-Norge RHF.
Avtalespesialisten må beherske norsk, både muntlig og skriftlig. Avtalen forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.


Arbeidsoppgaver
 • Legen skal til enhver tid forholde seg til Rammeavtalen mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene, og som regulerer forholdet mellom partene
 • Legen skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål, prioriteringsveiledere, og til enhver tid gjeldende lovgivning
 • Legen skal inngå en individuell avtale med det regionale helseforetaket
 • Legen skal inngå samarbeidsavtale med det lokale helseforetaket, og som blant annet skal bidra til gode pasientforløp og kortere ventetid
 • Legen skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i forskrift og i Rammeavtalen
 • Legen skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR)
 • Avtalepraksis skal drives i egnede lokaler med universell utforming
 • Legen skal sørge for gode rutiner for næringsvirksomhet
 • Legen må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid

Kvalifikasjoner
 • Utdannet lege med godkjent spesialistutdanning
 • Ansiennitet og relevant videreutdanning
 • Praksis fra sykehuspoliklinikk og/eller avtalepraksis

Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid
Søkere vurderes ut fra kvalifikasjoner og personlige egenskaper beskrevet i søknad, samt CV og intervju. 
HPR nr, dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR».  Kopi av autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges ved søknaden. 
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Bostad
Tittel: Rådgiver
Telefon: (+47)41214382
E-post: Karin.Bostad@Helse-Midt.no
Navn: Arnt Egil Hasfjord
Tittel: Rådgiver
Telefon: (+47)41322145
E-post: Arnt.Egil.Hasfjord@Helse-Midt.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Ålesund
Langelandsvegen 17
6010 ÅLESUND