Kort om arbeidsgiver

100 % fast stilling ledig fra 01.03.2020 eller etter avtale

Seksjon for affektive lidelser har ledig stilling for spesialist i psykiatri. Seskjonen er en av 9 døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering som holder til i Sykehuset Østfold, Kalnes.

Seksjon for affektive lidelser har 11 sengeplasser. De fleste pasientene har en affektiv lidelse, men seksjonen har også innlagt pasienter med andre psykiatriske tilstander. Seksjonen har et eget ECT avsnitt. ECT-behandling utføres 3 dager i uken.  Pasientene mottas fra Psykiatrisk akuttmottak (PAM). ECT-pasienter henvises også fra DPS eller fastlege. Seksjonen har et godt kvalifisert tverrfaglig sammensatt miljøpersonell, psykologspesialist, 2-3 LIS og 2 spesialister i psykiatri.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer
i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte
18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av affektive lidelser
 • Behandlingsansvar for pasienter
 • Følge det pakkeforløp som pasienten inngår i
 • Psykoedukativt familiearbeid
 • Faglig ansvarlig for vedtak
 • Deltakelse i ansvarsgrupper og samarbeidsfora med eksterne aktører
 • Klinisk veiledning av LIS
 • Inngår i bakvaktordning med hjemmevakt 

Kvalifikasjoner

 • Seksjonen søker spesialist som har erfaring fra arbeid med pasienter som har en affektiv lidelse
 • Foruten å ha god kunnskap om medikamentell behandling, bør søkeren ha kunnskap om og erfaring ifra andre behandlingsintervensjoner som kognitiv terapi, gruppeterapi, psykoedukativt familiearbeid og individualsamtaler
 • Søkeren bør også ha praktisk erfaring og/eller interesse for gjennomføring av ECT-behandling, samt kunnskap om indikasjonene for slik behandling
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Søker bør ha evne til å arbeide selvstendig og samtidig trives med tverrfaglig samarbeid
 • Søker bør ha akuttpsykiatrisk kompetanse

Vi tilbyr

 • Hyggelig og engasjert arbeidsmiljø
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Knut-Erik Hymer
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 934 81 036
Navn: Birgitte Ystehede
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 414 56 579
Arbeidssted
Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering - Seksjon for affektive lidelser
Kalnesveien 300
1714 Grålum