Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver
Oppgåvene vil bli relatert til pasientane, pårørande og personale på institusjonen. Sjukeheimslegen brukar Cos-Doc og Infodoc som journalsystem.

Stillinga er organisert under eining helse. Det er ønskjeleg at legen bidrar med øvrige kommunale oppgåver og legevakt, og kan sees i samanheng med 100 % stiling.

Personlege eigenskapar og kvalifikasjonar
Personlege eigenskapar vert vektlagt. Det er venta at søkjaren har gode norsk kunnskapar, munnleg og skriftleg, har kjennskap til norsk helsevesen. Søkjar må og ha norsk autorisasjon.

Dokumentasjon på utdanning og attestar frå tidlegare arbeidsforhold vert etterspurt ved innkalling til intervju.

Kommunen kan hjelpa til med å skaffa bustad. Suldal kommune har god barnehagedekning, og det er gå-avstand til jobb.

Meir informasjon om stillingen:
https://enterprisesuldal.ryfylkeikt.no/recruitment/opening?1
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Suldal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Adriaan van Ruiven
Tittel: Einingsleiar
Telefon: 5279 2318 / 454 22 697
E-post: adriaan.van.ruiven@suldal.kommune.no
Navn: Harald Bjarne Hellesen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 911 67 506 / 5279 2300
E-post: harald.bjarne.hellesen@suldal.kommune.no
Arbeidssted
Sand
Eidsvegen 1
4230 SAND