Stjørdal legesenter har i dag 2 ledige individuelle hjemler. Stjørdal legesenter er et vel drevet legesenter med 5 faste hjemler og en LIS 1 lege. Begge hjemlene driftes i dag av vikarer.

Lokalene ligger sentralt i Stjørdal med gangavstand til offentlig kommunikasjon og apotek. Senteret har erfarent og stabilt helsepersonell. Kontoret har fast møteplan med tanke på legemøter, allmøter, internundervisning osv. 

Det benyttes System X.

Arbeidsoppgaver:
 • Listestørrelsen i dag er på henholdsvis 1100 /850 pasienter.
 • Kommunalt allmennlegearbeid må påregnes, inntil 7,5 time pr uke.
 • Det kreves også deltagelse i Værnesregionen legevakt, som er en interkommunal legevakt for 4 kommuner og har i dag 24-delt vaktturnus.
Kvalifikasjoner:
 • Søkere må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS1.
 • Det kreves at legen er eller forplikter seg til å bli spesialist i allmennmedisin. 
 • Godkjent kurs i akuttmedisin og bruk av nødmelderadio kreves. Økonomisk bidrag kan ytes hvis nevnte kurs ikke er gjennomført.
 • Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har lyst til å bidra i et allerede vel drevet legekontor. Personlig egnethet og evne til å gå inn i et allerede godt fellesskap vil bli vektlagt. 

Betingelser:
 • Tildeling skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler. Fastlegen skal følge de vilkårene som gis av sentrale avtaler i fastlegeordningen, føringer fra HELFO og kommunen. 
 • De som ansettes plikter å forholde seg til Stjørdal legesenter sin internavtale.
 • Betingelser rundt overdragelse avklares med nåværende hjemmelsinnehaver.
 • Helsedirektoratet har gitt økonomisk tilskudd til kommunen som skal brukes i rekruttering av fastleger. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som søker for å vurdere ulike økonomiske  løsninger. 
 • Ved tilsetting vil det i henhold til gjeldende lovverk kreves fremlagt tilfredsstillende politiattest.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stjørdal kommune
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Hunstad
Tittel: Fastlege
Telefon: 97595219
E-post: hunstadkristin@gmail.com
Navn: Unni Røkke
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 95059413
E-post: unni.rokke@stjordal.kommune.no
Arbeidssted
Stjørdal legesenter
Breidablikkvegen 3
7500 STJØRDAL