Kort om arbeidsgiver
Fertilitetsseksjonen Kvinneklinikken, St.Olavs Hospital HF, søker overlege i fast stilling. Ledig fra 1.1.2020.

Kvinneklinikken har lokal- og regionfunksjoner for Trondheim og Sør-Trøndelag fylkeregionfunksjon for Helse Midt-Norge, og er en del av Det medisinske fakultet, Norges Naturvitenskapelige Universitet - NTNU.
Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital har regionansvar for utredning og behandling av par som opplever ufrivillig barnløshet. Seksjonen tilbyr de fleste behandlingsformer for assistert befruktning som er tillatt etter Bioteknologiloven. Fertilitetsseksjonen er ledende i utvikling av kliniske behandlingsmetoder som reduserer forekomsten av flerlingegraviditeter og ovarielt hyperstimuleringsyndrom etter assistert befruktning.
Det forventes at Fertilitetsseksjonen driver forsking innenfor fagområdet reproduksjonsmedisin. Seksjonen har et utbredt samarbeid nasjonalt og internasjonalt og er kjent for å drive både forskning og klinisk behandling på høyt internasjonalt nivå.
Seksjonen er sertifisert etter ISO9001/2008 standarden og det gjøres et kontinuerlig kvalitetsarbeid for å vedlikeholde denne godkjenningen.

Kvinneklinikken er delt i fem seksjoner; Fødeavdelingen, Nasjonalt senter for fostermedisin, Seksjon for gynekologisk kreft, Seksjon for generell gynekologi og Fertilitetsseksjonen. Sykehuset forutsetter at den som tilsettes behersker norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Gjeldende tilsettingsvilkår for leger ved universitetsklinikk.

Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.


Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av par som opplever ufrivillig barnløshet
 • Det legges stor vekt på opplæring av i leger spesialisering, videreutdanning og kompetansebygging.
 • Om nødvendig, må den som tilsettes delta i undervisning av medisinske studenter. 
 • Interesse for vitenskapelig aktivitet vil bli vektlagt og deltakelse i forskningsaktivitet og undervisning forutsettes.
 • Den som tilsettes inngår i gjeldende vaktsystem ved Kvinneklinikken. Der er felles 3-sjikts vaktordning for Fødeavdelingen og Gynekologisk avdeling.
 • Den som tilsettes må etter behov delta i arbeid i Kvinneklinikken utenom egen seksjon.

Kvalifikasjoner
 • Spesialist i gynekologi og obstetrikk
 • Bred erfaring innen faget generelt
 • Erfaring innen assistert befruktning vil vektlegges 

Personlige egenskaper
 • Egnethet og gode samarbeidsegenskaper vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr
 • Et fagmiljø med forskning og klinisk behandling på høyt internasjonalt nivå.  
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • God pensjonsordning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Sigrun Kjøtrød
Tittel: Seksjonsoverlege/-leder
Telefon: (+47) 725 73 812
E-post: sigrun.beate.kjotrod@stolav.no
Navn: Kjell Åsmund Salvesen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 41240404
E-post: kjell.asmund.salvesen@stolav.no
Navn: (Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gt. 14
7030 Trondheim