Det er ledig fastlege hjemmel på Skjetten legesenter etter kollega som skal pensjonere seg. Dette er en solid praksis opparbeidet etter mange år.
Listens nåværende listetak er 1250. Skjetten legesenteret ble etablert i 1972 og er lokalisert i Skjetten byen .

Senteret ble i 2002 ombygget og fremstår som romslig og tidsmessig. Det er ansatt 6 helsesekretær stillinger i 5 heltids stillinger. Legesenteret bruker system X jourtnalsystem og har et velutstyrt laboratorium og rom til små kirurgi.  Det er 6 kollegaer som alle har samme listetak og en lege i spesialisering. Driftsoppgavene deles mellom legene i nær r dialog med hverandre. Vilje og engasjement til videreutvikling av legesenteret vil være et sentralt element i hjemmelen.

Det vil bli lagt stur vekt på allmennmedisinsk forståelse og kommunikasjonsevne. Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt i ansettelsen. 

Nærmere opplysninger om avtalen kan fås hos kommuneoverlege Hedi Anne Birkeland mobil 91129107 eller daglig leder Helge Lundberg tlf 64831880. 

Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelse i helsepersonell loven.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skedsmo kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Hedi Anne Birgeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 91129107
Navn: Hege Lundberg
Tittel: Fastlege
Telefon: 64831880
Søknad
Søknad merkes: 4163440629
Arbeidssted
Skjetten legesenter
Nordens vei 15
2013 SKJETTEN