Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgåver
 • Fastlegeoppgåver for 660 pasientar 
 • Tilsynslege ved sjukeheimen
 • Vakt i interkommunal legevaktsordning i 7 delt vaktordning frå 15.30 -23 i vekedagar og frå 08-23 helg og heilagdagar, 

Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon
 • Full rekvisisjonsrett som lege 
 • Beherske norsk muntleg og skriftleg  
 • Må ha førarkort og disponere bil
 • Gyldig politiattest 

Personlege eigenskapar
 • Gode samarbeidsevner med interne og eksterne samarbeidspartar
 • Må være fleksibel og takle akutte situasjonar som oppstår 

Vi tilbyr
 • Fast løn etter avtale
 • Bygland legekontor har erfaren kommueoverlege som og har kurativ praksis og LIS1 lege
 • Det er to legesekretærer på kontoret kvar dag 
 • Kommunen har to legekontor, eit på Bygland som er bemanna tre dagar i veka og eit på Byglandsfjord som er bemanna to dagar i veka 
 • Kommunen kan hjelpe til med å finne bustad 
 • Bygland kommune har avtale om inkluderande arbeidsliv (IA) og eigen bedriftsavtale med Sørlandsparken Tverrfaglege helse.
 • Medlemskap i KLP.
 • Vilkår elles i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og regulativ.  
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Bygland kommune
Helsetenesta
Kontaktperson
Navn: Kjersti Plathe
Tittel: Tenesteleiar
Telefon: 95215572
E-post: kjersti.plathe@bygland kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Kommunelege
Arbeidssted
Bygland legekontor
Sentrum 18
4745 BYGLAND