Kort om arbeidsgiver
  Arbeidsoppgaver
 • Pasientlisten er i dag på 900 pasienter. Det er i dag 0 ledige plasser.
 • Det er i dag ikke knyttet kommunal deltidsstilling til hjemmelen, men det kan bli pålagt fast eller i ferieavvikling.
 • Deltakelse i legevakt på dagtid: Alle fastleger deltar og tar i mot pasienter på dager de er på sitt eget legekontor og driver kurativ praksis. Dette deles likt mellom fastlegene.
 • Deltagelse i legevakt utenom ordinær åpningstid: Utenom kontortiden er det interkommunal legevakt fra klokken 16.00 til 08.00 i lokaler i Helsehuset i Elverum som åpnet i 2019. Pr. i dag er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet.
Kvalifikasjoner
 •  Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering eller vil påbegynne dette
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet som fastlege og kollega på legesenteret
 • Grunnleggende kunnskaper om norsk helselovgivning
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
Annet
 • Betingelser avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk.
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen. Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Politiattest skal ikke legges ved søknaden men vil eventuelt bli etterspurt før en eventuell tiltredelse
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jon Iver Fougner
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 902 19 873
E-post: jon.iver.fougner@elverum.kommune.no
Navn: Anders Øvergård
Tittel: fastlege (hjemmelsinnehaver)
Telefon: 91676889
E-post: anoverg@yahoo.no
Arbeidssted
Helsetorget legesenter
Torggata 3
2408 ELVERUM