Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
 • Pasientlisten er i dag på 1250 pasienter. Det er 15 på venteliste.
 • På dagtid deltar alle fastleger i daglegevaktordningen og tar i mot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp på sitt eget legekontor. Dette deles likt mellom fastlegene.
 • Utenom kontortiden er det interkommunal legevakt fra klokken 16.00 til 08.00 i nye lokaler i Helsehuset i Elverum.  Pr. i dag er det stor fleksibilitet med hensyn til vakthyppighet.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og være ferdig med LIS1 (turnus)
 • Spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering eller vil påbegynne dette.
 • Grunnleggende kunnskaper om norsk helselovgivning.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.          
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet som fastlege og kollega på legesenteret
Annet
 • De økonomiske betingelsene avtales med hjemmelsinnehaver i tråd med gjeldende avtaleverk. Legene er selvstendig næringsdrivende.
 • Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for avtalen.
 • Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Politiattest skal ikke legges ved søknaden men vil eventuelt bli etterspurt før en eventuell tiltredelse.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Elverum kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jon Iver Fougner
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 902 19 873
E-post: jon.iver.fougner@elverum.kommune.no
Navn: Nermina Basovic-Avdovic
Tittel: fastlege (hjemmelsinnehaver)
Telefon: 94259416
E-post: nina_emir@yahoo.com
Arbeidssted
Parken legesenter
Storgata 51
2406 ELVERUM