Kort om arbeidsgiver
Fastlegehjemmel ved Orkanger legesenter DA er ledig fra 1.5.2020. Orkanger legesenter DA er et veldrevet legekontor som er lokalisert i Orkanger sentrum, består av fire leger og en LIS 1 lege. Legesenter er utstyrt med EKG, Spirometri, 24 timers blodtrykksmåling, laboratorium og skiftestue. System X journal system med integrert telefonløsning brukes.
Praksisen drives fra 2. etg ved Torgsentret i Orkanger sentrum og er samlokalisert med øyelege klinikk. Tannleger og apotek i 1.etg.
Hjemmelen har listelengde på 1300 pasienter i dag, men med mulighet for reduksjon/utvidelse.

Fastlegehjemmel ved Fannrem legesenter er ledig fra 1.5.2020. Fannrem legesenter er et veldrevet legekontor som er lokalisert i Fannrem sentrum, består av 5 leger (4 hjemler). Legesenter er utstyrt med EKG, Spirometri, 24 timers blodtrykksmåling, laboratorium og skiftestue. Win med journal system brukes.
Hjemmelen har listelengde på 1200 pasienter i dag, men med mulighet for reduksjon/utvidelse.

For begge stillingene gjelder:
I henhold til avtale kan det bli inntil 7,5 t/uke kommunalt offentlig legearbeid. Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt, som i dag har 30-delt vakt.
Individuell avtale om fastlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og Forskrift om fastlegeordning.

Vi ønsker at kommunens fastleger;
- Har eller tar videreutdanning i allmennmedisin.
- Søker må ha gyldig norsk autorisasjon.
- Vi forutsetter gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju.

Arbeidsgiver:
I utgangspunktet er hjemmel selvstendig næringsdrivende men det kan bli knyttet inntil 7,5 timer kommunalt offentlig arbeid per uke.

Arbeidssted:
Fannrem legesenter, Megardsveien 6A, 7320 Fannrem
Orkanger legesenter, Orkdalsveien 58, 7300 Orkanger.

Kontaktpersoner:
Jimmy Wikell, Kommuneoverlege, Telefon: 458 34 798
Kristin Wangen, Kommunalsjef Helse, Telefon: 934 92 315
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Orkdal kommune (gamle)
Kontaktpersoner
Navn: Jimmy Wikell
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 458 34 798
E-post: jimmy.wikell@orkdal.kommune.no
Navn: Kristin Wangen
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 934 92 315
E-post: kristin.wangen@orkdal.kommune.no
Arbeidssted
Fannrem legesenter/Orkanger legesenter DA
Allfarveien 5
7300 ORKANGER