Kort om arbeidsgiver
Eidsvoll kommune har ledig fastlegehjemmel ved Vilberg legesenter. Dette er en veletablert praksis ved 4-legesenter med fine lokaler og bruk av CGM Journalsystem. Legene arbeider som selvstendig næringsdrivende i et felles DA. Vilberg Legesenter ligger 50 min. kjøring fra Oslo og det ligger 10 min. gange fra Eidsvoll togstasjon. Reisetid til Oslo sentralstasjon med tog er 35 min. Det er gode parkeringsmuligheter ved legesenteret.
Avtroppende lege slutter den 15.5.20. 

Listelengde: 1200

Tildeling av fastlegehjemmel og overtakelse av praksis skjer etter gjeldende avtaleverk.
Det er pålagt deltagelse i kommunens legevaktsordning.
Kommunale oppgaver må påregnes i tråd med gjeldende avtaler


Kvalifikasjoner og egenskaper
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk skriftlig og muntlig
  • Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Evne til god kommunikasjon og samarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildeling av hjemmelen.
 
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.

Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rektrutteringsverktøy (Webcruiter) - link øverst til høyre i annonse: "Søk på stillingen", da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister. Her kan også vitnemål og attester opplastes. 

Ønsker ikke kontakt med bemanningsbyråer.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 411 91 855
Navn: Marte Hoel
Tittel: assisterende rådmann
Telefon: 924 34 066
Navn: Sigurd Kjørstad Fjellbo
Tittel: kontaktperson ved legesenteret
Telefon: 476 43 399
Arbeidssted
Vilberg Legesenter
Smed Hagens veg 11
2080 EIDSVOLL