Kort om arbeidsgiver

Odda sjukehus er lokalsjukehus for Indre Hardanger omegn og dekkjer eitbefolkningsgrunnlag på rundt 12000. Odda sjukehus har medisinsk- og kirurgiskakuttberedskap. Vi har eit godt tilbod til pasientar med akuttmedisinske tilstandar.Stabilisering av skadde pasientar før overflytting til større sjukehus. Odda sjukehus harakuttmottak,operasjon, anestesi, overvåking og sengepostar. Alle typar pasientar blir tatt imot og vurdert for vidare behandling. Vi har godt etablert kirurgisk og medisinsk poliklinikk,dagbehandling, dagkirurgi, laboratoriet og røntgenavdeling.Vi har eit høgt tverrfagleg nivå.

Vi har fast tilsette overlegar innan medisin, kirurgi oganestesi. Har du lyst til å vere med i vårt team, har vi nå ledig fast 80 % fast stlling somgenerell kirurg frå 01.02.2020. Turnus kan tilpassast.

Velkommen til Odda! Les meir om vakre Hardanger på hardangerfjord.comhttps://www.hardangerfjord.com/odda/

Arbeidsoppgåver

 • Arbeide ved kirurgisk poliklinikk, operasjonsavdeling, overvåkingseining og sengepost med akuttmedisin
 • Traumeleiar for kirurgisk traumemottak

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjonSpesialist i generell kirurgi
 • Ønskeleg med erfaring innan ortopedi
 • Søkjarar som ikkje har norsk/svensk/dansk som morsmål må dokumentere språkkunnskapar skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlege eigenskaper blir lagt vekt på

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Vi vektlegg bruk av informasjonsteknologi og vi bruker talegjenkjenning
 • Gode velferdstilbod for tilsette, f.eks. hytteutleige
 • Mogleghiet for hjelp til bustad
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stillinga, må søkjar gi til kjenne dette i søknaden 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Britt ELin Lutro
Tittel: Funksjonsleiar
Telefon: 53651150
Navn: Kari Marie Tjelmeland
Tittel: Seksjonsleiar Odda somatikk
Telefon: 53651120
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon somatikk Odda, Helse Fonna HF
Sjukehusvegen 1
5750 Odda