Kort om arbeidsgiver
Kommunen har ledig nyopprettet fastlegehjemmel – såkalt 0 hjemmel. Kommunen kan tilby ALIS næring med rekrutteringsstøtte eller fastlønn. Det er mulig å etablere seg i legevaktens lokaler eller sammen med andre leger. Det er også behov for lege ved Håbet helsehus grunnet listereduksjon.
Interkommunal legevakt med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene deltar selv i legevakt etter oppsatt turnus – ca 2 vakter per måned.
 
Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt. 

Personlige egenskaper
Personlig egnethet og samhandlingsevner vil bli vektlagt. 

Kvalifikasjoner
Norsk LIS1må være gjennomført både i sykehus og kommune.  
Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og
skriftlig. 

Vi tilbyr
Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner
Hans Petter Torvik, Kommuneoverlege, Tlf.: 51335844
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sandnes kommune (gamle)
Kontaktperson
Navn: Hans Petter Torvik
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 51 33 58 44
Arbeidssted
Sandnes kommune
4302 SANDNES