Kort om arbeidsgiver

Klinikk for kirurgi på Sykehuset Levanger er lokalsykehus med akuttmottak og traumefunksjon. Som leder for Klinikk for kirurgi på Sykehuset Levanger i Helse Nord- Trøndelag HF, vil du lede et team med svært mange kompetente medarbeidere innen de fleste kirurgiske spesialiteter, ortopedi, anestesi og intensivmedisin som yter helsehjelp til 140 000 innbyggere i hele vårt opptaksområde.

Det er gjennom fagledernettverk og gjennom Helseplattformen et tett regionalt samarbeid, der flere i klinikken og du som klinikkleder vil ha viktige oppgaver. I tråd med regionale planer og gjennom pakkeforløp for kreft, er det en viss funksjonsfordeling mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF innenfor kirurgiske fagområder.

Klinikkleder er en del av foretaksledelsen i helseforetaket, og deltar i direktørens ledergruppe. Nærmeste overordnede er administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag. Som klinikkleder leder man en stor og kompleks enhet med dedikerte fagmiljøer og moderne, avanserte operasjonsmetoder. 

 

   

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen, ha fokus på nye digitale muligheter, samt legge til rette for forskning, fagutvikling og jobbglidning mellom fagprofesjonene
 • Ivareta budsjett-, personal-, og resultatansvar
 • Ivareta overordnet ansvar for å lede og samordne klinikkens virksomhet internt, med andre klinikker og mellom Levanger og Namsos, med fokus på bedre utnyttelse av de samlede ressurser
 • Ta ansvar for å sikre faglig utvikling i klinikken
 • Bidra i ledelsen av helseforetaket som deltaker i administrerende direktørs ledergruppe
 • Sentral aktør i innføring av Helseplattformen - regionens nye digitale journalsystem
 • Utvikle samarbeidet mellom Levanger og Namsos for å sikre god rekruttering og felles kompetanseutvikling
 • Ta ansvar for tverrgående problemstillinger på overordnet nivå i klinikken, i foretaket og overfor eksterne samarbeidspartnere også på regionalt nivå
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre sentrale endringsprosesser
 • Arbeide mot felles henvisningsmottak og ventelister i HNT mellom Levanger og Namsos 
 • Bidra til vellykket gjennomføring av prosjektet «Fremragende akuttmottak» 

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på høyskole/ universitetsnivå
 • Relevant helsefaglig bakgrunn og kompetanse er en fordel
 • Ledererfaring med god økonomisk forståelse, gjerne fra helsesektoren
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Forstå betydningen av, samt ha en framtidsrettet holdning til digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter med god evne til å lytte og involvere
 • God relasjonsbygger med forståelse for organisasjonskulturens betydning for samhandling, arbeidsmiljø og klinikkens resultater
 • Samarbeidsorientert, løsningsfokusert og inspirerende
 • Ansvarlig, robust og helhetstenkende
 • Gode evner til samarbeid med eksterne aktører og andre klinikker og funksjoner i helseforetaket

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et innovativt og dynamisk miljø
 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • En givende og krevende lederstilling med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Store muligheter til å påvirke klinikken og det samlede sykehustilbudet i vår region
 • Årlig lederavtale med avstemte mål og resultatforventninger
 • Mulighet for å benytte dine løsningsorienterte evner i spennende utviklingsarbeid
 • Pensjonsordning, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Tor Åm
Tittel: Konstituert administrerende direktør
Telefon: 91112137
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Nord-Trøndelag HF
Kirkegata 2
7600 LEVANGER