Kort om arbeidsgiver

Klinikk for medisin og rehabilitering på Sykehuset Levanger består av medisinske seksjoner, sengeposter og poliklinikker innenfor medisinskfaglige miljø, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og revmatologi. Klinikken har også et sentralt ansvar for pasienttilbudet ved våre satellittdialyser. Klinikken har i tillegg en viktig rolle i samhandlingsrommet mellom sykehus og kommuner - inklusiv regionens to distriktsmedisinske sentra lokalisert i Stjørdal og Steinkjer.

Vi søker en dedikert leder som kan lede arbeidet med å forsterke og forankre felles kultur for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring. Klinikkleder vil ha en sentral rolle med tanke på utvikling av framtidas helsetjeneste både i egen klinikk, og sammen med øvrige klinikkleder og andre sentrale ledere i sykehusene. 
Som leder av klinikken får du mulighet til å lede et kompetent og dyktig mannskap bestående av leger, sykepleiere og andre faggrupper som sammen betjener en befolkning på drøyt 140 000 innbyggere innenfor hele Helse Nord-Trøndelag sitt nedslagsfelt.


Klinikkleder er en del av foretaksledelsen i helseforetaket, og deltar i direktørens ledergruppe. Nærmeste overordnede er administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag. Som klinikkleder leder man en stor og kompleks enhet med dedikerte fagmiljøer og moderne, avanserte behandlingsmetoder.

I tillegg til å lede en omfattende og viktig klinikk, har Helse Nord-Trøndelag økt fokus på videreutvikling av samhandlingen mellom øvrige klinikker og de medisinske fagområdene ved St. Olavs hospital. Det er gjennom fagledernettverk og gjennom Helseplattformen et tett regionalt samarbeid, der flere i klinikken og du som klinikkleder vil ha viktige oppgaver.

 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen, samt legge til rette for forskning, fagutvikling og jobbglidning mellom profesjonene
 • Ivareta budsjett-, personal- og resultatansvar
 • Ta ansvar for å sikre faglig utvikling i klinikken
 • Bidra i ledelsen av helseforetaket som deltaker i administrerende direktørs ledergruppe
 • Ivareta overordnet ansvar for å lede og samordne klinikkens virksomhet internt, med andre klinikker mellom Levanger og Namsos, med fokus på bedre utnyttelse av de samlede ressurser
 • Utvikle samarbeidet mellom Levanger og Namsos for å sikre god rekruttering og felles kompetanseutvikling
 • Sentral aktør i innføring av Helseplattformen - regionens nye digitale journalsystem
 • Arbeide mot felles henvisningsmottak og ventelister i HNT mellom Levanger og Namsos

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på høyskole/ universitetsnivå
 • Relevant helsefaglig bakgrunn og kompetanse er en fordel
 • Ledererfaring med god økonomisk forståelse, gjerne fra helsesektoren
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse, evne til strategisk tenkning og gjennomføringsevne
 • Forstå betydningen av, samt ha en framtidsrettet holdning til digital kompetanse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter med god evne til å lytte og involvere
 • God relasjonsbygger med forståelse for organisasjonskulturens betydning for samhandling, arbeidsmiljø og klinikkens resultater
 • Samarbeidsorientert, løsningsfokusert og inspirerende
 • Ansvarlig, robust og helhetstenkende
 • Gode evner til samarbeid med eksterne aktører og andre klinikker og funksjoner i helseforetaket

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et innovativt og dynamisk miljø
 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • En givende og krevende lederstilling med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Store muligheter til å påvirke klinikken og det samlede sykehustilbudet i vår region
 • Årlig lederavtale med avstemte mål og resultatforventninger
 • Mulighet for å benytte dine løsningsorienterte evner i spennende utviklingsarbeid
 • Pensjonsordning, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Tor Åm
Tittel: Konstituert administrerende direktør
Telefon: 91112137
Hjemmeside
Arbeidssted
Helse Nord-Trøndelag HF
Kirkegata 2
7600 LEVANGER