Kort om arbeidsgiver
DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og rusbehandling(KPR) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere.

Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv ca. 28 overlegeårsverk og 12 leger i spesialisering, samt 34 psykologspesialister og 35 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter(hvor av en BET-post), en psykosepost og åtte poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for
kontortjeneste.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Seksjonstilhørighet for stillingen kan avtales underveis. Tiltredelse etter avtale. Stillingen innebærer deltakelse i felles vaktordning for DPS Vestfold og ARB (Avdeling for rusbehandling), vaktordningen er for tiden 18-delt.

Vær vennlig å oppgi om din søknad også kan gjøres gjeldende for tiltredelse i evt. ledige vikariater i DPS Vestfold.


Kvalifikasjoner
 • Spesialist i psykiatri
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.   


Personlige egenskaper
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr
 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS
 • Gode lønnsbetingelser
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale   
Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning, Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Lene Nyegaard Andersen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 33118600
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og rusbehandling, DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF
Liveien
3216 Sandefjord