Kort om arbeidsgiver
Rana lokalmedisinske senter er et kommunalt drevet legekontor med seks fastleger og to turnusleger. I tillegg til fastlegevirksomhet har legekontoret ansvaret for rød respons på dagtid, gjestepasienter og helsetjenester til asylsøkere /flyktninger. Kontoret er godt bemannet med hjelpepersonell og benytter Infodoc plenario journalsystem. Senteret deltar i det fem-årige pilotprosjektet «primærhelseteam», hvor det utprøves en ny modell for fastlegevirksomhet i teamarbeid med sykepleier og helsesekretær.

Rana kommune har ved Rana lokalmedisinske senter ledig:
 • 80 % vikariat som allmennlege, fra 01.03.2020 – 28.02.2021
Stillingene har listetak på 550 pasienter, og en sykehjemsdag per uke. Fastlegene deltar i interkommunal legevaktordning. Det utbetales en fast godtgjørelse per vakt, og vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er ca. tre vakter per måned.

Vi søker etter lege som er interessert i allmennmedisin og i teamarbeid, og ønsker spennende faglige utfordringer. Ved legesenteret tilbys et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver. Ved vurdering og innstilling legges det vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.

Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege
 • Leger som har gjennomført turnustjeneste / LIS1 vil prioriteres.
 • Lege som ansettes må være spesialist eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
 • Erfaring fra allmennpraksis
 • Erfaring fra andre spesialiteter
To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktpersoner
Navn: Silje Røssvoll
Tittel: seksjonsleder ved Rana lokalmedisinske senter
Telefon: 952 53 611
E-post: silje.rossvoll@rana.kommune.no
Navn: Frode Berg
Tittel: kommuneoverlege Rana kommune
Telefon: 412 06 706
E-post: frode.berg@rana.kommune.no
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: 2019/464
Arbeidssted
Rana lokalmedisinske senter
Jernbanegata 16
8622 MO I RANA