Kort om arbeidsgiver
Ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus er det ledig fire faste stillinger for leger i spesialisering i revmatologi.
Avdelingen behandler pasienter med revmatiske sykdommer fra Oslo og fra øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst. Ansvaret er delt med revmatologisk avdeling på OUS Rikshospitalet. LIS tjenestegjør i en nærmere avtalt del av tjenesten ved Revmatologisk avdeling på OUS Rikshospitalet.
Avdelingen er tilknyttet Universitetet i Oslo gjennom professorater i revmatologi og helsefag, og har ansvar for utdanning av medisinstudenter. Avdelingen har en egen enhet for forskning og innovasjon, og har status som «EULAR Centre of Excellence in Rheumatology». I avdelingen inngår også Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering som har et nasjonalt ansvar for kompetanseutvikling og formidling innen revmatologisk rehabilitering, samt Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering som tilbyr kompleks rehabilitering. Poliklinisk virksomhet i revmatologi og ortopedisk kirurgi er organisert i Senter for Ortopedi og Revmatologi (SOR). Avdelingen har sengepost og dagenhet.


Arbeidsoppgaver

LIS inngår i avdelingens til enhver tid gjeldende vaktordning. LIS har oppgaver tilknyttet alle avdelingens kliniske funksjoner. Forskning og undervisning er en del av virksomheten og inngår i arbeidsoppgavene.


Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege, samt gjennomført og godkjent LIS 1
 • Klinisk erfaring innen revmatologi, gode ferdigheter med praktiske prosedyrer og ultralyd
 • Revmatologisk forskningserfaring og akademiske ambisjoner er ønskelig
 • Det forutsettes at søker behersker norsk eller annet skandinavisk språk
   
Personlige egenskaper:
 • Viser motivasjon og engasjement for faglig utvikling av kliniske ferdigheter
 • Ønsker å bidra til avdelingens forskningsaktivitet, innovasjon og undervisning 
 • Har vilje og evne til samarbeid 
 • Tar ansvar, har stor klinisk arbeidskapasitet og jobber strukturert 
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Viser interesse for utvikling av helsetjenesten og måter å arbeide på 
 Personlig egnethet vil tillegges vekt ved ansettelse.

Vi kan tilby:
 • Spennende og varierte kliniske oppgaver  
 • Et dynamisk klinisk og akademisk miljø 
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Oppdatert og relevant undervisning 
 • Mulighet til å kombinere forskning og klinisk virksomhet 
 • Gode velferdsordninger 
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke 
 • Lønn som lege i spesialisering, per i dag f.o.m. kr. 636 000 t.o.m. kr. 764 000 i 1/1 stilling

Om rekrutteringen:
For å søke vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema. Dokumentasjon på norsk autorisasjon kreves fremlagt før tiltredelse.

Søknaden skal inneholde:
 • Søknad og CV med publikasjonsliste 
 • Utfylt Søknadsblankett for legestillinger
 • Kontaktinformasjon til to referanser  
De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen, motivasjon og utviklingspotensialet for de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykk fra intervjuet vil i tillegg til den faglige vurderingen danne grunnlag for tilsetting i stillingen.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Diakonhjemmet Sykehus
Kontaktperson
Navn: Lars F. Karoliussen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 22454892
E-post: larsfridtjof.karoliussen@diakonsyk.no
Arbeidssted
Revmatologisk avdeling
Diakonveien 12
0370 OSLO