Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold er et allsidig akuttsykehus. Sykehuset er i positiv utvikling og har gjennomført betydelige driftsendringer de siste årene. Sykehuset er inndelt i 5 klinikker hvor Kirurgisk klinikk har ca 900 årsverk fordelt på seksjoner for anestesi, kirurgi, ortopedi, gynekologi/ obstetrikk, ØNH, øye, onkologi og egne avdelinger for sykepleie og kontorfag.
Satsingsområdene er videreutvikling av kreftbehandling, karkirurgi/intervensjon og den akutte kirurgiske behandlingskjeden. Det arbeides bevisst for å videreutvikle kvalitet og pasientsikkerhet samtidig med effektiv logistikk.

Kirurgisk klinikk er organisert i 5 avdelinger; Avdeling for sykepleie, kontor og tre avdelinger for leger. Vi søker nå etter avdelingssjef for Ortopedi og kirurgi; som har ansvar for ortopedi, karkirurgi, Øre-Nese-Hals og Øye.

Vi søker deg som ønsker å være med å lede og videreutvikle et fremtidsrettet tjenestetilbud og skape et godt og lærende arbeidsmiljø. Sykehuset i Vestfold bygger nytt somatikkbygg, med bl.a. nytt akuttmottak som skal stå ferdig i 2021 og ha moderne og godt utstyrte lokaler. Den som ansettes vil være en viktig pådriver for organisasjonsutviklingen.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingssjefen har totalansvar for faglig utvikling, drift, personell og økonomi for egen avdeling.
 • Avdelingssjefen skal sikre gode systemer for ledelse, kvalitetsforbedring, innovasjon og forskning i avdelingen forankret i klinikkens overordnede strategi
 • Samarbeid med andre avdelinger/seksjoner innenfor Kirurgisk klinikk og med andre enheter i sykehuset
 • Sikre god og robust spesialistdekning
 • Kvalitetssikre tjenesten for leger i spesialisering slik at læringsmål oppnås
 • Fremme et arbeidsmiljø hvor medarbeidere trives og bidrar i utviklingen

Kvalifikasjoner

 • Høgskole eller universitetsutdanning; fortrinnsvis lege
 • Det er ønskelig og en fordel med spesialitet/erfaring innen avdelingens fagområder
 • Reell og/eller formell lederkompetanse 
 • Erfaring fra å ha ledet prosjekter eller endrings- og utviklingsprosesser
 • God systemforståelse
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Det legges vekt på personlig egnethet.
 • Evne og vilje til å oppnå resultater.
 • Strukturert og ryddig
 • Du må trives med utfordrende oppgaver i en aktiv hverdag.

Vi tilbyr

 • Et spennende og høyt kvalifisert fagmiljø
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Sykehuset i Vestfold tilbyr deltakelse i lederopplæring-/lederutviklingsprogram
 • Stillingen har i hovedsak ledelses- og administrative oppgaver, men det kan legges til rette for noe klinisk pasientarbeid/forskning dersom det er ønskelig 
 • Avdelingssjef inngår i ledergruppen i Kirurgisk klinikk
 • Lønn etter nærmere avtale 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.  

Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Siri Vedeld Hammer
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 48016226
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopedi- og kirurgiavdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens Alle 17
3116 Tønsberg