Kort om arbeidsgiver

Ved avdeling ReHabilitering har vi ledig en 100% stilling som nevrolog.


I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig med voksne som har fått ervervede skader (rehabilitering) eller som har tidlig/medfødte skader (habilitering).

Avdelingen har en døgnenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) med 9 senger.

Videre har vi enhet ambulant rehabiliteringsteam (ART), enhet voksenhabilitering (HAVO), og enhet for klinisk servicefunksjoner (KSF).

I tillegg har vi økende polikliniske aktiviteter, der aktuelle team settes sammen etter behovet til den enkelte pasienten. 

Fra 2020 er vi i gang med HelseIArbeid.

I avdelingen har vi 2 overleger i fysikalskmedisin og rehabilitering, 2 LIS3, psykolog/nevropsykolog, fysio- og ergoterapeuter, KEF, synspedagog, logoped, familieterapeut, vernepleiere og syke- og hjelpepleiere. De fleste av våre ansatte har relevant videreutdanninger eller annen form for spesialisering. 

Avdelingen er foretaksovergripende og får derfor pasienter henvist fra hele Finnmark.

I tillegg har vår nevrolog ansvaret for den "ordinære" nevrologiske poliklinikken.

Dersom det er av interesse kan stillingen deles og stillingsstørrelse kan diskuteres.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen som nevrolog er 2-delt, med ca 50 % på medisinsk poliklinikk og ca 50% i avdeling ReHabilitering.
 • Stillingen som nevrolog i avdeling ReHabilitering skal først og fremst ha fokus mot nevro-rehabilitering. Men det forventes også et engasjement mot habiliteringstjenesten, da særlig ift pasienter med nevrologiske utfordringer, som f.eks CP.
 • Vi har etablert en tverrfaglig poliklinikk for oppfølging av Parkinsons sykdom og gir i tillegg tilbud om 2 ukers tverrfaglig rehabiliteringsopphold på sengeposten.  Tilsvarende tilbud er tenkt etablert også for MS-pasienter.
 • Videre skal vi i gang med tilbudet HelseIArbeid.
 • Faste uker - evnt faste dager - på medisinsk nevrologisk poliklinikk, med vanlig oppfølging ift nevrologiske pasienter

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som spesialist i nevrologi
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, samtidig som du må kunnen ta selvstendige beslutninger
 • Interessert og engasjert i være med på å utvikle tilbud
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø.
 • Pr dd ingen vaktordning.
 • Stillingen kan kombineres med annen stilling og det vil bli lagt til rette med fleksible ordninger mtp tjenesteplan, tilstedetid, hjemmekontor mm.
 • En avdeling som er i stadig utvikling og tilpasser sin virksomhet etter behovet.
 • Nytt og moderne sykehus
 • Medlemskap i en av landets kanskje beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • Vi kan være behjelpelig med bolig.
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Nevrologi

Utdanningsnivå

 • Lege
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Kari Beate Engseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: (+47) 41645014
Arbeidssted
Avdeling ReHabilitering, Finnmarkssykehuset HF., Klinikk Kirkenes. 
skytterhusfjellet
9900 Kirkenes